Travel Update

:

เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแมพระธาตุดอยสุเทพ นับเป็นสถานที่อันมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตามตำนานกล่าวถึงประวัติการสร้างพระธาตุไว้ว่า เมื่อประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 พระเจ้ากือนา ได้อัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นหลังช้างพระที่นั่ง แล้วทรงอธิษฐานเสี่ยงทายปล่อยช้าง ซึ่งช้างนั้นได้เดินออกจากประตูสวนดอก มุ่งขึ้นดอยสุเทพ หยุดอยู่ครู่หนึ่งที่ผาลาด แล้วเดิน ไปหยุดยังบริเวณยอดดอย

     พระเจ้ากือนาจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้เรียกกันว่า พระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่ เป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ปิดทองอร่ามทั้งองค์ทรงเจดีย์แปดเหลี่ยมอยู่บนฐานย่อมุมไม้ ยี่สิบ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดเขาสูง สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกมุมเมืองเชียงใหม่ ส่วนในเวลาค่ำคืนยังมีแสงไฟสาดส่ององค์พระธาตุให้มองเห็นได้เช่นกัน


     บริเวณเชิงดอยสุเทพยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปนักบุญแห่งล้านนาผู้เป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัย ผู้นำศรัทธา รวบรวมแรงงานชาวบ้านสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ

     เนื่องจากก่อนหน้านั้นยังเป็นเส้นทางเดินป่า ซึ่งต้องใช้เวลาเดินนานกว่า 5 ชั่วโมง เล่ากันว่าฝูงชนอาสามาสร้างถนนสายนี้นั้นมีมากมายจนเกินกว่าความต้องการครูบาจึงต้อง กำหนดให้สร้างหมู่บ้านละ 10 วาเท่านั้น เพื่อให้ผู้คนที่หลั่งไหลมาได้บุญกันอย่างทั่วถึง

ข้อมูลโดย :
โครงการ 7greens - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://7greens.tourismthailand.org/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: