Travel Update

:

เที่ยวอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รู้จักกันในชื่อว่า ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นที่ตั้งสำนักงาน มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขา เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ชาวเขา เช่น ผ้าปัก เครื่องประดับเงิน ต่อมาเมื่อมีโครงการผู้นำเยาวชนไร่แม่ฟ้าหลวง ไร่จึงเปลี่ยนเป็นที่พักของเยาวชนชาวเขาที่ต้องการเรียนหนังสือต่อในระดับสูงขึ้นในเมือง เยาวชนเหล่านี้มาจากทั้งดอยตุงและพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ เช่น ชาวม้ง จากจังหวัดพะเยา ที่เที่ยวเชียงราย

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง


     นอกจากการเรียนตามตำราหรือในห้องเรียนแล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คือ การได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน พึ่งพาและสามัคคีกัน ต้องรู้จักดูแลตนเอง ดูแลกันและกัน เช่น พี่ดูแลน้อง ต้องบริหารจัดการเวลา จัดเวรทำความสะอาดไร่ รดน้ำต้นไม้ ปลูกผัก และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ของไร่กันเองอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง


     ดังนั้นเยาวชนเหล่านี้สามารถกลับไปเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนตนเองต่อไป หลังจากมีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และระบบการศึกษาไปถึงประชาชนบนภูเขาสูงและที่ทุรกันดาร บทบาทของไร่แม่ฟ้าหลวง ที่เป็นไร่ปลูกคนก็จบลง


     ปัจจุบันนี้ ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็น ศูนย์รวมศิลปวัตถุของวัฒนธรรมล้านนา หรือ วัฒนธรรมของคนไท (ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของไทย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหรือยูนาน ภาคตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ หรือในรัฐฉาน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม และภาคตะวันตกของลาว) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง


     และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของธรรมชาติและศิลปวัตถุ บน"หอคำ" ที่ชาวเชียงรายสร้างถวายสมเด็จย่า เมื่อพระชนม์ 84 พรรษา รวมทั้งยังมีหอแก้ว ที่มีพื้นที่จัดนิทรรศการไม้สัก ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวร และมีพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี

     เปิดบริการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

     ไร่แม่ฟ้าหลวง อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
     313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
     โทร. 053 716 605-7, 053 601 013 โทรสาร 053 712 429

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการพัฒนาดอยตุง ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
     โทร / แฟ็กซ์ 0-5376-7015-7, 0-5376-7003
     โฮมเพจ / เว็บไซต์ : http://www.doitung.org/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: