Travel Update

:

จัดนิทรรศการ "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก" พร้อมกิจกรรมมากมาย

111 ปี ปิยมหาราชรำลึก

จัดนิทรรศการ "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก" พร้อมกิจกรรมมากมาย

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก" ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงชุดเครื่องโต๊ะ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องลายคราม ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 การเสวนาเรื่อง “แนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราชและชุดเครื่องโต๊ะ” ซึ่งในการเสวนาจะมีการจำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน (ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. และการแสดงดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร National Library of Thailand

หอสมุดแห่งชาติ
     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างอาคารถาวรวัตถุขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารประกอบเนื่องในการพระเมรุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เป็นสถานที่ตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งพัฒนามาเป็นหอสมุดแห่งชาติ กระทั่งพุทธศักราช 2540 ได้ปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาถาวรวัตถุสถานแห่งนี้ ปัจจุบันจัดแสดง

กรมศิลปากร
     นิทรรศการ เรื่อง “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานความสุขและความเจริญ ก้าวหน้าแก่ชาติไทยอเนกประการ อีกทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญางานช่างไทย รวมถึงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองจากเหรียญที่ระลึกอันเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต     นอกจากนี้กรมศิลปากรได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เต็มยศจอมพล ขนาดเท่าพระองค์จริง พิมพ์จำลองจากพระบรมรูปหล่อสำริดในปราสาทพระเทพบิดร มาประดิษฐานให้สักการะ โดยพระบรมรูปองค์นี้เคยประดิษฐานในบุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำหรับให้ราษฎร สดับปกรณ์อุทิศถวายพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในงานพระบรมศพ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร


     สำหรับ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก" และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: