Travel Update

:

ชมดอกไม้เมืองหนาว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ชมดอกไม้เมืองหนาว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

เที่ยวเทศกาลชมดอกไม้เมืองหนาว ในช่วงหน้าหนาวพื้นที่ภาคเหนือและยอดดอยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต เพราะนอกเหนือจากที่นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้ว ยังได้ชมดอกไม้เมืองหนาวที่สามารถถ่ายภาพออกมาอย่างสวยงามอีกด้วย

     ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยเกษตรหลวงแล้ว ยังเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีความสวยงามอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีดอกไม้เมืองหนาวให้ชม มีวิวที่สวยงาม และมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

เทศกาลชมดอกไม้เมืองหนาว
     สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นกิจกรรมภายในโครงการ อาทิ การชมแปลงสาธิตไม้ผลเมืองหนาว ภายในศูนย์ฯ ซึ่งออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน โดยสวนดอกไม้เมืองหนาวอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า มีการประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด มีแนวต้นนางพญาเสือโคร่งอยู่ด้านหลัง ตรงกลางสวนมีน้ำพุขนาดเล็ก และมีรถยนต์พระที่นั่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงขุนวาง 19 กุมภาพันธ์ 2524

เที่ยวเชียงใหม่

     อุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่ง ระยะทางหลายร้อยเมตร ช่วงแรกจะเป็นทางเดินข้างสวนดอกไม้เมืองหนาว เมื่อเดินไปถึงแยกด้านซ้ายขวาก็จะเต็มไปด้วยต้นนางพญาเสือโคร่งและที่พิเศษกว่าที่อื่นมีต้นดอกสีขาวด้วย

     ส่วนที่สองจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเช่น การท่องเที่ยวในพื้นที่สถานีเกษตรที่สูงขุนวางและแม่จอนหลวง ซึ่งเป็นสถานีเกษตรที่สูงที่มีความงดงามทางธรรมชาติในเรื่องพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยเฉพาะซากุระ ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงปลาย เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม

     ส่วนที่สามจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชมประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่จะมีวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและ กระเหรี่ยง ซึ่งเป็นประชาชนหลักที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยมีงานปีใหม่ของชาวม้ง และงานข้าวใหม่ของชาวกระเหรี่ยงให้ชม






บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: