Travel Update

:

วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินอร่าม แลนด์มาร์คสุดฮิตเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินอร่าม แลนด์มาร์คสุดฮิตเชียงราย 

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก ในอดีตเมื่อประมาณ 80-100 ปีก่อน เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง แต่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากชาวบ้านในระแวกนั้นไม่มีที่ทำบุญกัน จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้ จนกลายเป็น วัดร่องเสือเต้น แบบในปัจจุบัน

วัดสวยเชียงราย
     ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นแห่งนี้ คือ วิหารวัดร่องเสือเต้น ที่สร้างและออกแบบโดย พุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จักในนาม “สล่านก” ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยภายในวิหารทั้งหมดจะใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่น ซึ่งสีน้ำเงินฟ้าของวิหารแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่แผ่ขยายไปทั่วโลก เป็นหลักคำสอนที่อยู่บนพื้นฐานเหตุและผล เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์


ที่เที่ยวเชียงราย
     ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" สีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร บริเวณเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้รับพระราชทานนามว่า "รัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก”


     ด้วยความสวยงามและแรงศรัทธา ทำให้วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้เป็นที่พูดถึงมากมาย และมีนักท่องเที่ยวแห่มาเยี่ยมชมแบบไม่ขาดสาย โดยเฉพาะฤดูหนาว ฟ้าสีครามเข้มกับโบสถ์สีน้ำเงิน ยิ่งทำให้วัดแห่งนี้มีเข้มขลังด้วยพลังศรัทธาสีน้ำเงินเข้าไปอีก


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: