Travel Update

:

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แหล่งอารยธรรมของเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แหล่งอารยธรรมของเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว รวมไปถึงมีร่องรอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรด้วย ประมาณ 800 ปีก่อนนั่นเอง

     ภายในจะประกอบไปด้วย อาคารจัดแสดงโบราณสถาน นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีการจำหน่ายหนังสือ สินค้าที่ระลึก ส่วนอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนั้น จะเป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อ พ.ศ. 2531 มีปรางค์สองพี่น้อง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่


     และมีทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอุศุภราช ซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูนั้น จะเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางค์นั่นเองค่ะ โดยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัด ต่อมาก็มีการสร้างปรางค์องค์เล็กเพิ่มเติมขึ้นมา


     รวมทั้งมีสระน้ำและหนองน้ำขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่ทั่วไปกว่า 70 สระ แผนผังของเมืองก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองใน มีช่องประตูเมือง 6 ช่องทาง และมีโบราณสถานขนาดเล็กๆ และยังไม่ได้มีการขุดแต่งและบูรณะรวมทั้งหมดประมาณ 54 แห่ง


     ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญๆ ก็จะมีตั้งแต่ โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานปรางค์ฤาษี และ โบราณสถานปรางค์ศรีเทพ สามารถเดินเที่ยวชมตามจุดที่เข้าถึงได้เลย หรือใครอยากจะสอบถามความรู้เกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ก็ถามได้จากศูนย์บริการข้อมูลได้เหมือนกัน

เครดิตข้อมูล : travel.trueid


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: