Travel Update

:

"เจี๊ยะฉ่าย" ประเพณีถือศีลกินผัก ในจังหวัดภูเก็ต

"เจี๊ยะฉ่าย" ประเพณีถือศีลกินผัก ในจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีเจี๊ยะฉ่าย หรือ เทศกาลถือศีลกินผัก จะถูกจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 โดยเทศกาลถือศีลกินผักนั้น เป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภูเก็ตที่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี

     เทศกาลถือศีลกินผักนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 วัน ภายในงานจะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย เช่น พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุดงานหนึ่ง โดยผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักจะนิยมแต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์นั่นเอง


9 พิธีกรรมสำคัญห้ามพลาด ในเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต

1. พิธีขึ้นเสาโกเต๊ง (คี่โก่เต๊งเถี่ยวหยี่สี่)

     พิธีขึ้นเสาโกเต๊ง เพื่อใช้แขวนชุดตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง (เก๊าเต่งอิ๋ว) ซึ่งเป็นตัวแทนของกิ้วอ่องต่ายเต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 องค์ และจะยกเสาลงเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกินผักครบทั้ง 9 วันเเล้ว

วันเริ่มพิธี: ก่อนเริ่มเทศกาลกินผัก 1 วัน
เวลาเริ่มพิธี: 17.00 น.

2. พิธีอัญเชิญหยกหองส่องเต่ (เฉี้ยหยกหองหยี่สี่) และ พิธีอัญเชิญกิ้วอ่องต่ายเต่ (เฉี้ยกิ้วหองหยี่สี่)

     พิธีกรรมอัญเชิญเง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ พระอิศวร และกิ้วอ่องต่ายเต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ ให้เสด็จลงมาประทับเพื่อเป็นประธานในงานเทศกาลกินผัก โดยทำการพิธีเสี่ยงทาย (โป๊ย) หากออกมาในลักษณะคว่ำ-หงาย (อิ้นโป๊ย) เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าพระองค์ได้เสด็จมาแล้ว พร้อมทั้งต้อนรับด้วยการลั่นกลองใหญ่และจุดประทัดจากนั้นจะมีการเติมตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง แล้วนำขึ้นสู่ยอดเสาโกเต๊ง โดยห้ามให้ไฟดวงใดดับตลอดทั้งเทศกาล

วันเริ่มพิธี: วัน 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)
เวลาเริ่มพิธี: 23.00 น.

3. พิธีปล่อยทหารและเลี้ยงขุนทหาร (ป้างกู๊น ป้างเอี๋ยหยี่สี่และโค้กู๊นหยี่สี่)

     พิธีการปล่อยทหารออกมารักษาการณ์ตลอดเทศกาลกินผัก โดยแบ่งทหารออกเป็น 5 กองเป็นธง 5 สี (หง่อเสกกี๋) ประกอบไปด้วย สีเขียว แดง เหลือง ขาว และดำ นอกจากนี้เหล่าทหารจะต้องวางอาณาเขตบริวเณพื้นที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ (ฉ่าเต็กเกี่ยวหยี่สี่) จึงมีการเลี้ยงฉลองเหล่าทหารทั้งหมดนี้ รวมถึงสัตว์ที่เข้าร่วมขบวนกองทัพ เช่น ม้า ด้วยอาหารเจ ผัก ถั่ว และหญ้าต่างๆ

วันเริ่มพิธี: วันที่ 3, 6 และ 9 ของเทศกาลกินผัก
เวลาเริ่มพิธี: 15.00 น.

4. พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิด-คนตาย (เฉี้ยหล่ำเต้าแช้กู๊น-ปักเต้าแช้กู๊นหยี่สี)

     พิธีอัญเชิญเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำดาวใต้ (หล่ำเต้าแช้กู๊น) ซึ่งเป็นผู้ถือบัญชีคนเกิดของมวลมนุษย์ และเทพเจ้าประจำดาวเหนือ (ปักเต้าแช้กู๊น) เทพผู้ถือบัญชีคนตายของมวลมนุษย์


วันเริ่มพิธี: วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)
เวลาเริ่มพิธี: 19.30 น.

5. พิธีขึ้นบันไดมีด (คี่โต้ถุยหยี่สี่) และ พิธีอาบน้ำมัน (จังอิ๋วหยี่สี่)

     พิธีขึ้นบันไดที่ทำด้วยใบมีดในแต่ละขั้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์อิทธิฤทธิ์ และ สมาธิจิตขององค์พระ ส่วนพิธีอาบน้ำมันจะเป็นการอาบน้ำมันเดือดในกระทะ และเมื่อเสร็จสิ้นพธีจะมีการแจกจ่ายน้ำมันให้กับประชาชน สามารถนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ตามความเชื่อส่วนบุคคล

วันเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)


6. พิธีแห่พระรอบเมือง (อิ้วเก้งหยี่สี่)

     พิธีแห่พระรอบเมืองเพื่อเยี่ยมเยียนและให้พระแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมเทศกาลกินผัห โดยประกอบไปด้วยขบวนต่างๆ เช่น ขบวนธง ขบวนพระ ขบวนมังกร เป็นต้น และประชาชนจะตั้งโต๊ะ เพื่อถวายน้ำชา ผลไม้ และประทัดของพระที่ตนศรัทธาตลอดทั้งขบวน

วันเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

7. พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ยหยี่สี่)

     พิธีลุยไฟ เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู้เข้าร่วมเทศกาลกินผักและถือเป็นพิธีการสะเดาะห์อย่างหนึ่งเช่นกัน

วันเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

8. พิธีสะเดาะห์เคราะห์ (โก้ยห่านหยี่สี่)

     ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องเดินข้ามหม้อไม้หอมและเดินผ่านสะพานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยมีพระทำพิธีคอยประทับตราให้ (ตะอิ่น)

วันเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี: ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

9. พิธีส่งเสด็จหยกหองส่องเต่ (ส่างหยกหองหยี่สี่) และ พิธีส่งเสด็จกิ้วอ่องต่ายเต่ (ส่างกิ้วหองหยี่สี่)

     พิธีกรรมส่งเสด็จเง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ พระอิศวร และกิ้วอ่องต่ายเต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ กลับสู่สวรรค์ โดยการลดตะเกียงน้ำมันลงเหลือเพียงครึ่งเสาโกเต๊ง ฝ่ายพิธีกรรมจะทำพิธีส่งเสด็จและทุกคนในศาลเจ้าจะทำพิธีสวดมนต์ (ส่งเก๊ง) และตั้งจิตอธิษฐานขอพรเป็นครั้งสุดท้ายของเทศกาลกินผัก

วันเริ่มพิธี: วัน 9 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)
เวลาเริ่มพิธี: 23.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: