Travel Update

:

วัดศรีสวาย โบราณสถานเก่าแก่ หนึ่งในวัดสวยของสุโขทัย

วัดศรีสวาย โบราณสถานเก่าแก่ หนึ่งในวัดสวยของสุโขทัย

วัดศรีสวาย ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของเมืองไทย ภายในจะมีปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะในแบบลพบุรี ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม ซึ่งปรางค์นั้นจะตั้งอยู่บนฐาน มีลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน รวมถึงพบทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ด้วย


     อีกทั้งยังมีชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์ บริเวณด้านหน้าขององค์ปรางค์ก็จะมีวิหาร 2 หลัง ที่สร้างเชื่อมต่อกัน โดยโบราณสถานทั้งหมดก็จะถูกล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งก่อด้วยศิลาแลงอีกที ส่วนบริเวณรอบนอกของกำแพงแก้ว ก็จะมีสระน้ำ ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่า สระลอยบาป ตามศาสนาฮินดู ซึ่งอาจจะไว้ใช้ในพิธีลอยบาปหรือล้างบาป แต่ต่อมาวัดศรีสวายก็ได้ถูกแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนา


     และมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีอีกว่า วัดศรีสวายน่าจะสร้างขึ้นมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 และมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยอยุธยา โดยเมื่อก่อนนั้นคงจะเป็นเทวสถาน และมีชื่อเรียกว่า ศรีศิวายะ ซึ่งหมายถึงพระศิวะ ต่อมาในเมื่อ พ.ศ.2450 ในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่ยังดำรงพระราชอิสริยยศ พระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จประพาสมาที่วัดศรีสวาย และทรงพบรูปพระสยม พระศิวะ ในวิหารและหลักไม้ปักอยู่ในโบสถ์ ซึ่งทรงสันนิษฐานไว้ว่าคงจะเป็นโบสถ์พราหมณ์ไว้ใช้ในพิธีโล้ชิงช้า(ตรียัมปวาย) นั่นเอง


     เรียกได้ว่าวัดศรีสวาย ถือเป็นวัดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ ใครแวะไปเที่ยวสุโขทัย ก็อย่าลืมไปเที่ยวชมโบราณสถานสวยๆ แห่งนี้กันได้เลย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: