Travel Update

:

เผยประวัติ "พระธาตุวัดศรีสุพรรณ" อายุกว่า 500 ปี หลังพังถล่ม

เผยประวัติ "พระธาตุวัดศรีสุพรรณ" อายุกว่า 500 ปี หลังพังถล่ม

หลังจากเมื่อวานได้เกิดเหตุพระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณ อายุกว่า 500 ปี พังถล่มลง ทำให้กรุแตกพบมีทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ และพระธาตุอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับสาเหตุคาดว่ามาจากที่ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน จนทำให้น้ำซึมเข้าไปในรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทำให้ดินอุ้มน้ำสะสม เกิดแรงดันออกด้านข้าง จนพังถล่มลงมา วันนี้เราจึงจะเปิดประวัติของวัดศรีสุพรรณกัน ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามอย่างแน่นอน


     สำหรับวัดศรีสุพรรณนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในสมัยของพญาแก้ว ราชวงศ์มังราย พระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดที่มีชื่อว่า "วัดศรีสุพรรณอาราม" ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า "วัดศรีสุพรรณ"


     และทำการผูกพัทธสีมาอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2052 และสร้างวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ อุโบสถ และนำพระพุทธปาฏิหาริย์ (ชื่อเดิมคือ พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มาประดิษฐานในอุโบสถ โดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400     ไฮท์ไลท์ของวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ นอกจากความสวยางมแล้ว ภายในวัดยังมี "อุโบสถเงิน" แห่งแรกของโลก โดยเป็นอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่มีการชำรุด โดยใช้กรรมวิธีของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัวลาย


     โดยอุโบสถหลังนี้ ใช้วัสดุจากอลูมิเนียม (วัสดุแทนเงิน) เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ สลักลวดลายสวยงาม ภายในอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธาน "พระเจ้าเจ็ดตื้อ" พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: