Travel Update

:

"วัดพระธาตุดอยจอมทอง" เจดีย์ศิลปะแบบล้านนาพุกาม แบบชาวเหนือแท้ๆ

"วัดพระธาตุดอยจอมทอง" เจดีย์ศิลปะแบบล้านนาพุกาม แบบชาวเหนือแท้ๆ 

วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดเก่าแก่ที่อยู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมาอย่างยาวนาน โดยองค์พระธาตุจอมทอง เป็นเจดีย์ตามศิลปะแบบล้านนาพุกาม ที่หุ้มทองคำไว้อย่างสวยงาม


     นอกจากนี้ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ยังมีพระวิหหารแบบร่วมสมัย ที่มีศิลปะผสมระหว่างล้านนาและรัตนโกสินทร์ ภายในจะประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย และตกแต่งด้วยจิตรกรรมที่งดงาม ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา


     สันนิษฐานกันว่า วัดแห่งนี้ เกิดก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบดินแดนบริเวณนี้ พระพุทะโฆษา ชาวโกศล ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ 3 ขนาดรวมกว่า 16 องค์ มาถวายแก่พระเจ้าพังคราช เจ้าเมืองโยนกนาคพันธ์ในขณะนั้น พระองค์ได้แบ่งเป็นพระธาตุขนาดใหญ่หนึ่ง ขนาดกลางสองรวมสามองค์ส่งให้พญาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้บรรจุลงมหาสถูปบนดอยทอง และมีการขนานนามว่า พระธาตุดอยจอมทอง ส่วนที่เหลือพระเจ้าพังคราชก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุนั้น ไปเก็บรักษาไว้ที่ดอยน้อย ซึ่งในปัจจุบันคือวัดพระธาตุจอมกิตตินั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: