Travel Update

:

อุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

  11 กุมภาพันธ์ 2551  7,221

  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ จังหวัดชัยภูมิ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

  11 กุมภาพันธ์ 2551  19,832

  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อยู่ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสักมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง

 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง

  อุทยานแห่งชาติไทรทอง

  11 กุมภาพันธ์ 2551  7,348

  อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน

  อุทยานแห่งชาติตาดโตน

  11 กุมภาพันธ์ 2551  7,622

  อุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย หินปูนและหินดินดาน

 • อุทยานแห่งชาติภูเวียง

  อุทยานแห่งชาติภูเวียง

  11 กุมภาพันธ์ 2551  8,829

  คำว่า “ภูเวียง” เป็นท้องที่อำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนึ่ง และยังเป็นชื่อเรียกของเทือกเขาซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าภูเวียงให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

  11 กุมภาพันธ์ 2551  4,610

  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ อยู่ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

  อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

  11 กุมภาพันธ์ 2551  8,375

  อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี

 • อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

  8 กุมภาพันธ์ 2551  5,504

  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (เดิมชื่ออ่างเก็บน้ำน้ำพอง) เป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่น

 • อุทยานแห่งชาติพุเตย

  อุทยานแห่งชาติพุเตย

  8 กุมภาพันธ์ 2551  9,787

  อุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

  8 กุมภาพันธ์ 2551  11,123

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

  8 กุมภาพันธ์ 2551  5,903

  เนื่องจากเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านที่ราบสูงตอนบนของจังหวัดสระบุรีผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนของหุบเขาซึ่งไม่สูงมากนักจึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำตกชั้นเตี้ยๆ เป็นจำนวนมากแต่เป็นน้ำตกที่มีความงดงามตามธรรมชาติ

 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา

  อุทยานแห่งชาติปางสีดา

  8 กุมภาพันธ์ 2551  5,899

  อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

  อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

  7 กุมภาพันธ์ 2551  6,962

  พื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

  7 กุมภาพันธ์ 2551  7,668

  อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อำเภอแกลง และอำเภอเมือง จังหวดระยอง

 • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

  7 กุมภาพันธ์ 2551  8,220

  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอแกลง กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 • อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

  7 กุมภาพันธ์ 2551  9,622

  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • อุทยานแห่งชาติทับลาน

  อุทยานแห่งชาติทับลาน

  6 กุมภาพันธ์ 2551  6,725

  อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

  6 กุมภาพันธ์ 2551  5,785

  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ชายหาดอันลือชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวลงไปในทะเล ทิวทัศน์ที่เงียบสงบ หาดทรายขาวสะอาด

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

  6 กุมภาพันธ์ 2551  9,934

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ

 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

  5 กุมภาพันธ์ 2551  6,985

  เขาสามร้อยยอดเป็นชื่อที่มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปาง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบป่าชอบเขา รักธรรมชาติ ชอบใช้ชีวิตท่ามกลางต้นไม้เพราะสามารถสูดอากาศได้แบบเต็มปอด วันนี้จะมาแนะนำอุทยานแห่งชาติของไทย แต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกันออกไป บอกได้เลยว่า "สายเขียว" อย่างคนรักป่าจะต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เป็นอุทยานที่ได้รับความเป็นมรดกของโลกทางธรรมชาติ เขาใหญ่เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า เรียกได้ว่าเป็นผืนป่าใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก จุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่นิยมกันมากช่วงนี้คือ มีลานสำหรับกางเต็นท์ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด นอกจากบนอุทยานแล้วยังมีสถานที่เที่ยวอีกมายมาย มีที่พักเขาใหญ่บริเวณใกล้ๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบให้เลือกทานกันอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

เป็นอุทยานที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยงจะเปิดตั้งแต่ ตุลาคม-พฤษภาคม ของทุกปี หลังจากนั้นจะปิดเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวมาภูกระดึงคือ พิชิตยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งกำลังและจิตใจเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเต็มวันกันเลยทีเดียว แต่รับประกันได้เลยว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่ได้ไปพิชิตยอดภูกระดึงแล้วรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน เต็มไปด้วยธรรมชาตที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ซึ่งแน่นอนว่า สมบูรณ์และสวยงามมากๆ อุณภิมิบนยอดภูกระดึงจะเย็นตลอดทั้งปี และอุณภูมิจะเย็นมากในช่วงหน้าหนาว

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นบริเวณเขตป่าสงวน มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่มากถึงสามแสนไร่ เป็นภูมิระเทศที่เป็นภูเขาสูง ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ มี่จุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก และมีจุดชมวิวสำหรับดูทะเลหมอกแบบฟินๆ มีที่พักให้เลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเต๊นท์ 

อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี

เป็นอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ที่ปกคลุมไปด้วยผือป่าดิบชื้น เป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันไปมา เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติที่กว้างใหญ่มากๆ แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานเขาสกที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือ เขื่อนรัชชประภา หรือที่เรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลาน ยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่อุทยานแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย แต่ที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดคือการล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย มีที่พักแบบแพริมน้ำให้เลือกมากมาย พายเรือคายัค เที่ยวชมถ้ำต่างๆและสูดบรรยากาศธรรมชาติในยามเช้า

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและขึ้นชื่ออันดับ 1 ของเชียงใหม่ เป็นยอดดอยที่สูงสุดในประเทศไทย มีสถานที่เที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตก จุดชมวิวทิวทัศน์ หรือพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ใครได้มาแล้วจะต้องไปกราบไว้สักการะ ที่อุทยานแห่งนี้จะมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี จึงเป็นอุทยานที่เป็นจุดดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี

1 2 3 4 5 6 7 8 9
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: