Travel Update

:

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "อุทยานธรรมเขานาในหลวง" จ.สุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “อุทยานธรรมเขานาในหลวง” จ.สุราษฎร์ธานี


อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และเป็นสำนักสงฆ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรม


     นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ที่นี่ยังเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไป สถาปัตยกรรมจุดต่างๆ ภายในก็สวยงาม มีความน่าสนใจ ทั้งซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ไฮไลท์สำคัญของที่นี่ ไม่ว่าใครที่มาก็จะต้องประทับใจ และเก็บภาพไว้ ยิ่งถ้าแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับซุ้มประตู ก็ยิ่งงดงาม น่าประทับใจ แต่ถ้าใครมา ช่วงเช้าตรู่ของวัน ก็จะสามารถมองเห็รทะเลหมอกอันสวยงาม


     เมื่อพูดถึงอุทยานธรรมเขานาในหลวง ที่นี่ก็ต้องสักการะศาสนสถานต่างๆ ภายในวัด ซึ่งถูกตกแต่งและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างงดงามอาทิ เจดีย์ร้อยยอด พระธาตุพันองค์ รอยพระพุทธบาทที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาของอุทยานธรรม ที่เปรียบเหมือนเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมแห่งความเชื่อและความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน


     สำหรับช่วงเวลา หรือฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่นี่ ผู้คนจะมาในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่เป็นประจำทุกปี เมื่อถึงช่วงวันหยุดที่นี่จะเต็มไปด้วยจำนวนผู้คนที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
เครดิตภาพจากเพจ : ท่องเที่ยวทั่วไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: