Travel Update

:

ผาช่อ ประติมากรรมหน้าผาหินทราย จ.เชียงใหม่

ผาช่อ ประติมากรรมหน้าผาหินทราย จ.เชียงใหม่

ผาช่อ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน ตั้งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


     แต่เดิมพื้นที่ของผาช่อนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อน กรวดหินกลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น บริเวณนี้ได้ถูกยกตัวเป็นเนินเขาสูงตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา     จนในปัจจุบันได้กลายเป็นประติมากรรมหน้าผาหินทรายสีส้มแดง เป็นลวดลายสวยงาม ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอลังการไม่แพ้ที่ไหนๆบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: