Travel Update

:

พัฒนาชุมชนริมคลองแสนแสบ เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยว


พัฒนาชุมชนริมคลองแสนแสบ เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยว


กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบมาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านไปพร้อมกันซึ่งปัจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ครอบคลุม 21 เขตริมคลองแสนแสบ และสำนักการระบายน้ำ กทม. มีแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมครบทั้ง 50 เขต


     นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในส่วนของการพัฒนาริมฝั่งคลอง กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ อาทิ เขตวัฒนาได้รับความร่วมมือจากชุมชนสุเหร่าบ้านดอน พัฒนาริมคลองจากที่เคยรกร้าง ให้เป็นสวนหย่อมที่ร่มรื่นสวยงาม ชุมชนที่อาศัยในบริเวณยังได้พื้นที่ใช้สอย เป็นที่พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน และหากมีการพัฒนาต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ก็จะสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น


     ขณะที่ริมคลองแสนแสบบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการปรับปรุงภูมิทัศน์แนวริมคลองแสนแสบ โดยจะจัดทำเป็นภาพวาดเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต รวมถึงภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมีนบุรีตามแนวคลองแสนแสบ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต รวมทั้งจัดทำเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนแผ่นไม้อัดซีเมนต์ (viva board) จำนวน 2 จุด คือ บริเวณฝั่งสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ขนาดความสูง 3.60 เมตร ยาว 37 เมตร และบริเวณแนวริมคลองแสนแสบฝั่งตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขนาดความสูง 2.40 เมตร ยาว 30 เมตร     ในอนาคตพื้นที่เขตมีนบุรี จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ปัจจุบันผลการดำเนินการผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 28.27 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 64)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: