Travel Update

:

ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน เข้าญี่ปุ่นได้ไม่ต้องกักตัว

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน เข้าญี่ปุ่นได้ไม่ต้องกักตัว

หลังจากเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศให้เฉพาะคนต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อพำนักระยะสั้น (น้อยกว่าสามเดือน) เพื่อวัตถุประสงค์รวมถึงธุรกิจและการจ้างงาน หรือชาวต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่น สำหรับการพำนักระยะยาวเท่านั้น

     แต่ล่าสุดสื่อญี่ปุ่นได้มีการรายงานว่า ญี่ปุ่นจะเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวอย่างเร็วสุดในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ โดยมีมาตรการและเงื่อนไขในการเปิดรับนักท่องเที่ยวคือ ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 3 เข็ม เท่านั้น ซึ่งเกณฑ์วัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับชาวต่างชาติเข้าประเทศ ไม่ต้องกักตัว มีดังนี้


วัคซีน 2 เข็มแรก ได้แก่

- Pfizer
- Moderna
- Astrazeneca
- Johnson & Johnson (รับวัคซีนเพียง 1 เข็ม)
- Covaxin
- Novavax

วัคซีนเข็มที่ 3 ได้แก่

- Pfizer
- Moderna
- Novavax

     ทั้งนี้ในการทดลองเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นได้นั้น เป็นช่วงทดลอง หากไม่มีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม น่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมออกมา ซึ่งเราก็ต้องรอติดตาม และประกาศอย่างเป็นทางการจากทางญี่ปุ่นกันอีกที


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: