Travel Update

:

ข่าวดี ! กรุงเทพฯ ถูกจัดให้เป็นอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลก

ข่าวดี ! กรุงเทพฯ ถูกจัดให้เป็นอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลก 

เว็บไซต์ Instant Offices เผย กรุงเทพมหานครถูกจัดให้เป็นอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด (Best Digital Nomad Cities Globally 2022) โดยมีการจัด 10 อันดับไว้ดังนี้

1. Lisbon, Portugal
2. Bangkok, Thailand
3. Thessaloniki, Greece
4. Dallas, USA
5. San Antonio, USA
6. Seville, Spain
7. Seoul, South Korea
8. Sydney, Australia
9. Athens, Greece
10. Budapest, Hungary

     ซึงดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad) นั้น หมายถึง กลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน ยังคงเป็นกระแสหลักของการทำงานในยุคสมัยใหม่ การจัดอันดับในครั้งนี้จึงพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตสไตล์นี้ได้ดี เช่น ความสามารถในการจับจ่าย สภาพภูมิอากาศ ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต ทิวทัศน์ และการขนส่ง เป็นต้น โดยกรุงเทพฯ นั้นมีความโดดเด่นด้านอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย อาหารริมทาง (Street Food) ที่มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi กว่า 15,000 แห่ง และที่พักบางก็ถือถือว่ามีราคาถูกที่สุดจากทุกเมืองที่ทำการสำรวจ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: