Travel Update

:

โครงการบางแสนปลอดเหล้า บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการบางแสนปลอดเหล้า บุหรี่ ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ “บางแสนปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้าบุหรี่)” จากมาตรการส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่

     หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึง “ชายหาดบางแสน” ชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมาพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัว หลังจากคลายล็อกมาตรการโควิด-19 ร้านค้าต่างๆ กลับมาเปิดขายปกติ ปัจจุบันบางแสนครึกครื้นและเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย บ้างก็มาเล่นน้ำ บ้างก็มานั่งชมวิวทานอาหารริมหาด ภาพบรรยากาศเหล่านี้จะสวยงามและสดใสกว่านี้ หากไม่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มและทะเลาะวิวาทกัน ทำให้ภาพลักษณ์ชายหาดบางแสนในมุมมองผู้คนที่มาเที่ยวเปลี่ยนไป


     ปัญหาการทะเลาะวิวาทมีสาเหตุหลักๆ มาจากการดื่มสุราทำให้สร้างความรำคาญและอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน หลายคนต่างสงสัยว่าหาดบางแสนในยุค New Normal หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้วจะเป็นอย่างไร และนี่คือโจทย์สำคัญที่เทศบาลเมืองแสนสุขเร่งปรับระบบบางแสนใหม่ เพื่อฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักและปลอดภัยดั่งเช่นวันวาน


     โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่ สสส. ทำร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมมือกันห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่ในจุดสาธารณะที่มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำพักผ่อน โดยในปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีฟันเฟืองสำคัญที่ส่งต่อความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว อย่างผู้ประกอบการ ผู้ค้า นักเรียน และนักศึกษา มาร่วมดูแลชายหาดบางแสน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น และสนับสนุนนโยบายพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับให้ชายหาดบางแสนสามารถ ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 ได้จริง


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: