Travel Update

:

จัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2023

จัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2023

สำหรับผู้ที่โหยหาความสุขอยู่นั้น มาดู 20 ประเทศ ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2023 (World Happiness Report 2023)

1. Finland
2. Denmark
3. Iceland
4. Israel
5. Netherlands
6. Sweden
7. Norway
8. Switzerland
9. Luxembourg
10. New Zealand
11. Austria
12. Australia
13. Canada
14. Ireland
15. United States
16. Germany
17. Belgium
18. Czechia
19. United Kingdom
20. Lithuania


     โดยเผยว่า การจัดอันดับความสุขโลกประจําปี 2566 นี้ ได้เน้นถึงความสําคัญในทุกด้าน ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การเชื่อมต่อทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ จากการสำรวจทั้งหมด 137 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 60 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.843 คะแนน โดยประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลกยังคงเป็นอัฟกานิสถาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.859 คะแนน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: