Travel Update

:

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)ตลาดน้ำดำเนินสะดวก


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีที่มาจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี หรือ "เหล่าตั๊กลัก" เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นับเป็นตลาดลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่มีอายุยาวนานเกือบ 150 ปี

      ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วและชาวจีนไหหลำ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองดำเนินสะดวกเมื่อปี พ.ศ.2409 เพื่อให้เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง เพื่อช่วยให้การเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพฯ สมุทรสงคราม และราชบุรีสะดวกขึ้น โดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็นสื่อกลาง

      โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค)เมื่อครั้งขึ้นรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระประสาทสิทธิ์ ที่สมุหพระกลาโหมเป็นผู้อำนวยการขุดคลองนี้ โดยใช้กำลังทหารข้าราชการและประชาชนร่วมกันขุด การขุดดินนี้ใช้กำลังแรงงานของคนล้วน ๆ

      เมื่อทำการขุดคลองนี้สำเร็จแล้ว จึงนำแผนที่ขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นคลองที่มีเส้นตรง ได้รับความสะดวกในการสัญจรจึงทรงพระราชทานนามคลองที่ขุดใหม่นี้ว่า "คลองดำเนินสะดวก" และได้ทำพิธีเปิดใช้คลองนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2411

      จากวันนั้นถึงวันนี้แม้เวลาจะผ่านมายาวนานกว่า 100 ปี มนต์ขลังของตลาดน้ำดำเนินสะดวกแห่งนี้ยังคงอยู่ มนต์เสน่ห์ของเรือพายลำน้อยๆ ที่เรียงรายพืชผลทางการเกษตรจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกร นอกจากมนต์เสน่ห์ของตลาดน้ำยามเช้าแล้วยังมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบ นั่นคือการล่องเรือชมบรรยากาศของวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งคลอง ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวดำเนินสะดวกที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้


      ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก) ที่เที่ยวราชบุรีมีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวตลาดน้ำเป็นเอกลักษณ์ มีความงดงามของทัศนียภาพชีวิตริมคลองย้อนยุคกว่า 140 ปี และความสมบูรณ์ของธรรมชาติริมสองฝั่งคลองที่รอให้ผู้สนใจมาเยี่ยมชม

      สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ทำคือ การล่องเรือชมสวนผักและสวนผลไม้ การไปนมัสการหลวงพ่อโต วัดสุ่นและนมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลตีลิ่วยี่ จากนั้นไปพายเรือเล่นริมคลอง ล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน ล่องเรือชมฉากการต่อสู้ระหว่างงูเห่าและพังพอน และสุดท้ายคือ ชมตลาดน้ำและซื้อของฝากตามอัธยาศัย

      การเดินทางและการติดต่อ - ผู้ประสานงาน: คุณสมศักดิ์ อภิวันทนกุล เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทร. 081 880 9103 e-mail : somsak_1958@hotmail.com เว็บไซต์: www.facebook/laotukluck

      การเดินทาง :
การเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เดินทางมาตามถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 60-61 ชิดซ้ายเพื่อข้ามสะพานเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หลังจากนั้นวิ่งตามทางหลวงสาย 325 สมุทรสงคราม อัมพวา ดำเนินสะดวก บางแพ เริ่มจากกิโลเมตรที่ 43 ถึง กิโลเมตรที่ 23-24 จะมีทางเข้า
ที่มา : เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
เว็บไซต์ : http://www.cbtthaidatabase.org/page/home.aspxบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: