Travel Update

:

ค้นหา : ซาลินา เทอร์ดา

  • ซาลินา เทอร์ดา เหมืองลึกใต้ดินที่กลายมาเป็นสวนสนุก ณ โรมาเนีย

    ซาลินา เทอร์ดา เหมืองลึกใต้ดินที่กลายมาเป็นสวนสนุก ณ โรมาเนีย

    29 สิงหาคม 2559  2,982

    สถานที่ท่องเที่ยวใต้ดินสุดเจ๋งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อซาลินา เทอร์ดา (Salina Turda) ตั้งอยู่ที่ประเทศโรมาเนีย ซึ่งเมื่อก่อนนี้ที่นี่เป็นเหมืองเกลือเก่าตั้งอยู่ลึกในใต้ดินตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เหมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นสวนสนุกในบรรยากาศที่วังเวงหมือนในภา

1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: