Travel Update

:

อัพเดทแล้ว ! สิ่งของที่เอาติดตัวขึ้นเครื่อง อะไรเอาขึ้นได้หรือไม่ได้ ในปี 2022

ขึ้นเครื่องบิน

อัพเดทแล้ว ! สิ่งของที่เอาติดตัวขึ้นเครื่อง อะไรเอาขึ้นได้หรือไม่ได้ ในปี 2022

ในช่วงนี้หลายประเทศเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าประเทศได้แล้ว ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงกำลังวางแผนไปเที่ยวกันอยู่แน่นอน มาอัพเดทกันหน่อยดีกว่า ในปี 2022 นี้ สิ่งของใดที่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้หรือไม่ได้นั้นมีอะไรบ้าง

1. Power Bank

     สำหรับ Power Bank ที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ต้องมีความจุไม่เกิน 32,000 mAh/เครื่อง และต้องมีตัวอักษรระบุความจุอยู่บนตัวเครื่องชัดเจน และห้ามโหลดใต้เครื่องเป็นอันขาด

- Power Bank ไม่เกิน 20,000 mAh/เครื่อง พกได้ไม่เกิน 10 เครื่องต่อคน
- Power Bank ไม่เกิน 32,000 mAh/เครื่อง พกได้ไม่เกิน 2 เครื่องต่อคน
- Power Bank เกิน 32,000 mAh/เครื่อง ขึ้นไป ห้ามนำขึ้นเครื่องเด็ดขาด

2. กระเป๋าที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือ Carry-on Luggage

     จะต้องเช็คกับสายการบินที่เราเดินทางว่ามีข้อกำหนดขนาดของกระเป๋าและลักษณะกระเป๋า รวมทั้งน้ำหนักกระเป๋าอย่างไรบ้าง แต่ขนาดโดยปกติของกระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมี ขนาด 56 cm x 36 cm x 23 cm รวมล้อลาก และที่จับกระเป๋า

     ผู้โดยสาร 1 คน สามารถถือกระเป๋าลากตามขนาดที่กำหนดได้ 1 ใบ และกระเป๋าสะพายชาย/หญิง 1 ใบ ทั้ง 2 ใบรวมกันได้น้ำหนักต้องไม่เกิน 7-10 กิโลกรัม (บางสายการบินอาจต่างกันครับกรุณาเช็คข้อมูลก่อนเดินทาง)

3. ของเหลวที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่อง

     สามารถนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

- ของเหลว และสเปรย์ หรือสิ่งของลักษณะที่เหนียวข้นไม่ใช่ก้อนแข็งที่จะนำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร/ขวด (ต้องมีปริมาณระบุบนขวดชัดเจน) ได้จำนวนไม่เกิน 10 ขวด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1,000 มิลลิลิตร และต้องใส่อยู่ในถุงซิปล็อคปิดสนิทแบบใสขนาดไม่เกิน 20 cm x 20 cm

- ของเหลวที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในสนามบิน เมื่อซื้อแล้วทางร้านค้าจะมีการปิดผนึกถุงไว้อย่างแน่นหนา ดังนั้นเมื่อซื้อมาแล้วห้ามแกะซองหรือฉีกซองก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง

- ยาน้ำ ต้องมีฉลากกำกับของยาชัดเจน หรือยารักษาโรคที่ต้องใช้หลอดฉีดยาแนะนำว่าให้เตรียมใบรับรองแพทย์ไปครับว่าเราเป็นโรคนี้ และจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้จริง ไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อการอื่น

- กรณีคุณแม่ลูกอ่อนจะได้รับการยกเว้นเรื่องจำกัดปริมาณของเหลวที่ต้องนำขึ้นเครื่อง เนื่องจากเด็กเล็กต้องทานเป็นเวลาและไม่สามารถกำหนดปริมาณการทานในจำนวนที่แน่นอนได้


5. เนื้อสดและของแช่แข็ง

     เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า หรือส่งออกเนื้อสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตนั่นเอง

6. อาหารกลิ่นแรง

     จำพวก อาหารแห้ง เช่น ปลาหมึก น้ำพริก น้ำปลา หรือผลไม้ เช่น ทุเรียน แม้ว่าบางสายการบินอาจจะไม่มีข้อห้ามไว้ชัดเจน แต่อย่างไรก็เป็นเรื่องของมารยาท และการเห็นใจเพื่อนร่วมทาง

7. วัตถุนำเชื้ออันตราย ยาเสพติด สิ่งของที่มีลักษณะเป็นอาวุธ

     ไม่ว่าจะเป็นอาวุธจริง หรือของเล่น หรือแม้แต่ลักษณะทางกายภาพจะดูไม่อันตรายมาก แต่หากสายการบินตรวจสอบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้แม้เพียงเล็กน้อย ระหว่างการบิน ยังไงก็จำใจต้องทิ้งไป อย่างเช่น ปืนของเล่น ไม้ช็อตยุงไฟฟ้า เครื่องช็อตไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟ ของเหลวไวไฟ สารทำละลาย ไนโตรเจนเหลว สารพิษ ยาฆ่าแมลง สารหนู ไซยาไนด์ วัตถุนำเชื้อโรคทางชีวภาพ สัตว์ติดเชื้อ ผลิตภัณฑ์กัดกร่อน น้ำกรด ด่าง สเปรย์อัดก๊าซ บุหรี่ไฟฟ้า สนับมือ ปืนไฟแช็ค มีดสั้น มีดยาว วัตถุมีคมทุกชนิด กระบอง กระบี่ ดาบ ทวน ไม้เบสบอล ไม้หน้าสาม สาก เครื่องมือช่าง ไขควง เบ็ดตกปลา ตะขอของเบ็ดตกปลา กรรไกร เข็มเย็บผ้า เข็มฉีดยา (กรณีต้องใช้เข็มฉีดยาเพื่อการรักษาต้องมีใบรับรองแพทย์) ฯลฯ

8. สิ่งของใช้งานส่วนตัวบางชนิด

     ไม่ว่าจะเป็น กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ แหนบ ที่ดัดขนตา คีมหนีบสิว ที่งัดแงะตกแต่งเล็บที่มีคม หรือแม้แต่มีลักษณะแหลมทู่ มีดโดนหนวด ฯลฯ สิ่งของเหล่านี้ที่ดูเป็นอันตรายห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องให้โหลดใต้ท้องเครื่อง ซึ่งมาตรการความปลอดภัยแต่ละสนามบินอาจแตกต่างกัน

9. ผู้หญิงตั้งครรภ์ท้องแก่ใกล้คลอด

     เมื่อเครื่องขึ้นแล้วความกดอากาศภายในเครื่องระหว่างบินจะมีความไม่คงที่ซึ่งอาจส่งผลกับการไหลเวียนโลหิตของแม่และเด็กในครรภ์ได้ รวมทั้งการสั่นสะเทือน อุบัติเหตุที่เกิดจากการตกหลุมอากาศ ล้วนแล้วแต่ไม่ส่งผลดีต่อเด็กในครรภ์ แต่สำหรับการตั้งครรภ์ระยะแรก หรือท้องอ่อน ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ในการอนุญาตให้คุณแม่ท้องอ่อนขึ้นเครื่องได้

10. ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย

     หากเป็นชิ้นส่วนของสัตว์แท้ๆ มาเป็น เท้า หัว หู หรือหนัง แนะนำอย่าใส่ขึ้นเครื่อง ให้โหลดใต้ท้องเครื่อง หรือไม่ต้องเอาไปด้วยจะดีกว่า แม้ว่าจะได้มาแบบถูกกฎหมาย หรือมาจากอุตสาหกรรมที่มีใบอนุญาต แต่เพื่อป้องกันการโดนซักถามถึงที่มาของชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจทำให้เราเสียเวลาไปมาก


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: