Travel Update

:

10 สิ่งของ ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน รู้ไว้ไม่ต้องทิ้งให้เสียดายของ

10 สิ่งของ ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน รู้ไว้ไม่ต้องทิ้งให้เสียดายของ

อย่างที่รู้กันว่า การขึ้นเครื่องบินนั้น ค่อนข้างมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการนำของขึ้นเครื่อง ซึ่งมีอยู่ 10 อย่าง ที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน เช็คก่อน จะได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียดายของ

1. แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

     สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32000 mAh ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี ถ้าขนาดต่ำกว่านี้ต้องมีตัวเลขแจ้งขนาดความจุไฟฟ้าที่ชัดเจนและถือติดตัวเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน ห้ามโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินเด็ดขาดเพราะอาจเป็นสาเหตุของการจุดระเบิดได้

2. เครื่องสำอาง (Cosmetic)

     ที่เป็นของเหลวหรือเจล ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อหนึ่งชิ้น หากต้องการนำติดตัวหลายชิ้น อนุญาตให้รวมกันในถุงที่ปิดเปิดผนึกหรือถุงซิปได้ไม่เกิน 10 ชิ้นต่อหนึ่งถุงต่อคน

3.กรรไกรตัดเล็บ (Nail Clipper)

     สิ่งของที่มีลักษณะปลายแหลมเอนกประสงค์เหมือนอาวุธมีดพกพา ซึ่งเสี่ยงต่อการใช้เป็นอาวุธ ดังนั้นจึงห้ามนำติดตัวเมื่อโดยสารเครื่องบิน

4. ขาตั้งกล้อง (Tripod)

     นักท่องเที่ยวหรือผู้ชอบการถ่ายภาพทั้งหลายจำเป็นต้องใช้สิ่งนี้ช่วยในการถ่ายภาพ ซึ่งขาตั้งกล้องไม่น่าจะเป็น 10 ของที่ห้ามขึ้นเครื่องบิน แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพที่อาจจะใช้เป็นอาวุธก่อเหตุได้ จึงไม่อนุญาตให้นำติดตัวเป็นสัมภาระแต่อย่างใด


5. กรรไกร (Scissors)


     กรรไกร หรือวัตถุมีคมอื่นๆ เช่น คัตเตอร์ ไม้บรรทัดเหล็ก เข็มเย็บผ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุปลายแหลมที่อันตรายและใช้เป็นอาวุธได้โดยง่าย ยกเว้นเข็มฉีดยาทางการแพทย์ ต้องมีเอกสารรับรองชี้แจงที่ชัดเจนเสมอ

6.ไฟแช็ก (Cigarette lighter)

     เป็นต้นกำเนิดของเปลวไฟจึงเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้ อย่างไรก็ตามบางสายการบินก็อนุญาตให้นำติดตัวได้ไม่เกินหนึ่งชิ้นต่อคน

7. น้ำดื่ม (Drinking Water)

     เป็นของเหลวบรรจุขวดที่เกินกว่า 100 มิลลิลิตรอยู่แล้ว จึงไม่อนุญาตให้นำน้ำดื่มบรรจุขวดจากภายนอกสนามบินติดตัวเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องบิน ยกเว้นซื้อจากร้านค้าภายในสนามบินเท่านั้น เนื่องด้วยความปลอดภัยของส่วนผสมในน้ำดื่มนั้น

8. ไขควง (Screwdriver)

     สายช่างทั้งหลายที่อาจลืมนึกถึงประเด็นความแหลมคมของไขควงที่ตนเองต้องใช้งานประจำจนลืมไปว่าอาจจะใช้เป็นอาวุธได้ จึงไม่อนุญาตให้นำติดตัวเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องบินโดยสิ้นเชิง

9. สารฟอกขาว (Bleach)

     น้ำยาทำความสะอาดผ้าต่างๆ ทั้งชนิดผง และชนิดน้ำล้วนเป็นสารเคมีจึงไม่อนุญาตให้นำติดตัวเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด

10. อาหารมีกลิ่นหรือสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง (Smelly Food)

     เมื่อเดินทางท่องเที่ยวหลายคนสรรหาของฝาก แต่ด้วยสภาพพื้นที่อันจำกัดบนเครื่องบินและสภาพผู้โดยสารหลากหลายสัญชาติที่มีลักษณะความชอบแตกต่างกัน อาหารหรือสิ่งของที่ส่งกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน กะปิ ปลาร้า แจ่วบอง อาหารทะเลตากแห้ง ฯ หากหีบห่อเกิดแตกเสียหายอาจสร้างกลิ่นรำคาญใจแก่ผู้โดยสารคนอื่น


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: