ข่าวล่าสุด

:

หวั่น เสือปลา หายไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ หากมีนิคมอุตสาหกรรม

เสือปลา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เผยผลวิจัยของ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รายงานสถานภาพ "เสือปลา" ซึ่งอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลกอาจจะหายไปตลอดกาล หากผุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา หลังผลวิจัยพบเหลือเพียง 2 แห่งในพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด ประจวบฯ และอ.จะนะ จ.สงขลา

สำหรับ "เสือปลา" เป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก ที่ไทยปรับสถานภาพให้อยู่ในระดับที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในขณะที่สถานภาพในระดับโลกตาม IUCN Red List นั้น ก็อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) ด้วย แสดงให้เห็นว่า สถานภาพของประชากรเสือปลากำลังน่าเป็นห่วง และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทย

    “เสือปลามักอาศัยบริเวณป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำ ถิ่นอาศัยแหล่งสำคัญที่ใหญ่ที่สุด คือพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่บางส่วนของ อ.จะนะ จ.สงขลา หากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือปลาบริเวณนี้อาจหายไปตลอดกาล”

พบเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ ห่วงสูญพันธุ์ถ้าผุดนิคม

ข้อมูลระบุว่า จากการศึกษาการกระจายของนาก ในพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถถ่ายภาพสัตว์ทั้งหมดมากถึง 53 ชนิด หนึ่งในนั้นมีภาพถ่ายสัตว์ป่าขนาดเล็กที่สำคัญ ได้แก่ เสือปลา แมวดาว พังพอน อีเห็นข้างลาย นากเล็กเล็บสั้น นากจมูกขน นากใหญ่ขนเรียบ และอีเห็นธรรมดา


    “เฉพาะพื้นที่ศึกษาใน ต.นาทับ อ.จะนะ มีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติทั้งหมด 5 จุด สามารถถ่ายภาพเสือปลาได้ 2 จุด”

โครงการนี้เริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนส.ค.2562 ถึงเม.ย.2564 ในจ.สงขลา และพัทลุง ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอต่างๆ ได้แก่ จะนะ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง ระโนด เทพา และเมืองสงขลา ส่วนที่ จ.พัทลุงได้แก่ ปากพะยูน ควนขนุน  และเมืองพัทลุง และครอบคลุมจ.นครศรีธรรมราชบางส่วนใน อ.ชะอวด และหัวไทร

สามารถติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพได้ 63 จุด ใน 33 แปลงศึกษา นอกจากนี้ ยังพบสัตว์ป่ากลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสัตว์มีปีก 32 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหนึ่งชนิด

นิคมอุตสาหกรรมจะนะใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม อ.จะนะ จำนวน 16,753 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ จากพื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นผังเมืองสีม่วงที่มนุษย์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางธรรมชาติได้อีกต่อไป แน่นอนว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือปลาในพื้นที่ อ.จะนะก็จะหายไปด้วย

 ที่มา  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: