ข่าวล่าสุด

:

รักที่ต้องมนตรา ทมยันตีรักที่ต้องมนตรา
โดย ทมยันตี
หมวด นิยายไทย

บันทึกฉบับนี้ ข้าฯ ขออุทิศให้แก่ผู้ที่รู้จักและรู้คุณค่าของความรัก ผิไผผู้ใดอ่านขอให้รู้จักรักมั่นรักยืนอย่ารู้โรยรา อย่าหม่นอย่าไหม้เหมือนเราสองคนพี่น้องเลย ด้วยหัวใจข้าฯ เฝ้าแต่กระซิบขานพระนาม...ลอดิลกราช รักของข้าฯ เพื่อนแก้ว แพงทอง แม้จะถูกกล่าวขวัญในแง่ใดก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริง ข้าฯ รักเพื่อรักเท่านั้นเอง เป็นความผิดของเราสองพี่น้องกระนั้นหรือที่จะรักใครสักคน ที่พร้อมไปด้วยจริยาวัตรแห่งความเป็นชายชาญ ใครคนนั้นถูกมนตราชักนำมา และข้าฯ ก็ถูกทัณฑ์มนตรานั้นอย่างแสนสาหัส รักของข้าฯ ก็ได้ชดใช้ให้ด้วยชีวิตตัวเองแล้ว

แม้ชีวิตข้าฯ จะสิ้น แต่วิญญาณข้าฯ ก็จะยังคงสิงสู่อยู่ในเสียงเพลงขับแอบแฝงอยู่ในตัวอักษร เพื่อที่จะกระซิบวอนแด่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่า "ใครฟังย่อมใหลหลง ฤาอิ่ม ฟังนา"

อันความรักและภักดี ที่ต้องมากลายเป็น…รักที่ต้องมนตรา ข้าฯ รักท้าวเธอ…รักด้วยหัวใจของลูกผู้หญิงอันพึงมีต่อยอดเสน่หา ข้าฯ มิได้นำเกียรติศักดิ์แห่งราชกุมารีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยความรักของข้าฯ ถูกมนตราชักนำมาเกี่ยวพันกันไว้แน่นหนา มนต์นั้น มิใช่แต่เพียงจะชักนำลอดิลกราชมาสู่ห้วงหายนะเท่านั้น แต่ได้ชักนำให้เราสองพี่น้องก้าวจมสู่ห้วงความตายเช่นกัน


อีกร้อยปี…พันปี…จะมีใครสักคนบ้างไหมหนอ ที่เห็นใจในความรักของข้าฯ รักที่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทน นอกจาก…ความตาย รักของลักษณวดี พระมเหสีผู้เลอโฉม ได้ความรัก ความเมตตาจากท้าวเธอ และความรู้สึกเห็นใจของบุคคลทั้งแผ่นดินเป็นของตอบแทน แต่…รัก…ของเราสองพี่น้อง สวรรค์ว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดตอบแทนสำหรับความภักดีนั้น แม้คนทั้งแผ่นดิน…ก็คงตราหน้า!

หม่อมฉันเคยผ่านความรักที่คิดว่าเป็น “ที่สุด” หาสิ่งใดเทียบมิได้มาแล้วถึงสองประการ ความรักประการแรก คือความรักของสมเด็จแม่ที่ทรงมีต่อหม่อมฉัน และความรักประการที่สอง คือความดูดดื่มแบบหนุ่มสาว แต่ครั้งนี้ หม่อมฉันเพิ่งรู้ตัวว่า…ความรักที่หม่อมฉันได้รับอีกประการหนึ่งนั้น มีทั้งรักและภักดี…รักอย่างถวายชีวิต หม่อมฉันเคยบอกกับผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วว่าหม่อมฉันรักเขาด้วยหัวใจทั้งหมด บัดนี้…หม่อมฉันขอทูลว่า หม่อมฉันขอถวายความภักดีไว้แทบบาท สำหรับคุณค่าของน้ำพระทัยอันหาที่เปรียบมิได้นั้น… หม่อมฉันฝากหัวใจไว้ที่คนคนหนึ่ง แต่จะขอฝากชีวิตไว้ที่นี่!
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: