ข่าวล่าสุด

:

ก๊าซเรือนกระจกไนตรัสออกไซด์ กำลังเพิ่มขึ้นจากเขตมรณะในมหาสมุทร

เขตมรณะในมหาสมุทร (Oceanic Dead zones)                       Image : Tammy616  /  Getty Images (popularmechanics.com)

โลกร้อน : นักวิทย์เผย ก๊าซเรือนกระจกไนตรัสออกไซด์ กำลังเพิ่มขึ้นจากเขตมรณะในมหาสมุทร

จอห์น พี. ทัลลี (John P. Tully) เรือวิทยาศาสตร์นอกชายฝั่งในหน่วยยามฝั่งแคนาดา ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า ตะกอนที่อยู่เขตมรณะในมหาสมุทรเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของไนตรัสออกไซด์ ซึ่งจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อน้ำลึกหวนขึ้นสู่ผิวน้ำ ในกระบวนการที่เรียกว่า upwelling

เขตมรณะในมหาสมุทร (Oceanic Dead zones) จะเกิดขึ้นเมื่อมีซากของสิ่งมีชีวิตที่จมลงไปในพื้นมหาสมุทร และดูดซับออกออกซิเจนในมหาสมุทรใต้ผิวดินระหว่างกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งทำให้น้ำขาดออกซิเจน และสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่อาจอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้

ตามการศึกษาก่อนหน้านี้ เขตมรณะจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ในบางภูมิภาค แต่มักจะปรากฏขึ้นหลังจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การชะล้างสิ่งปฏิกูล ปุ๋ย และน้ำเสียที่ปลายน้ำสู่บริเวณชายฝั่ง ทำให้เกิดปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่ง (algal blooms) ซึ่งจะทำให้น้ำเป็นพิษและลงเอยด้วยการเป็นเขตมรณะในที่สุด


โดยไนตรัสออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการดังกล่าว นอกจากจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความร้ายแรงมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่าแล้ว ยังถือเป็นตัวการสำคัญในการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศด้วย

ในปัจจุบัน มหาสมุทรทั่วโลกมีสัดส่วนของการปล่อยไนตรัสออกไซด์ประมาณร้อยละ 25 โดยเฉพาะในโซนมรณะ ซึ่งขนานนามว่าเป็นจุดฮอตสปอตของการปล่อยไนตรัสออกไซด์

ด้วยภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวของเขตมรณะในทะเลทั่วโลกเพิ่มตามไปด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังคาดการณ์ว่าการปล่อยไนตรัส จากมหาสมุทรจะยังคงเพิ่มขึ้นและเร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่าในสภาวะเดิมของธรรมชาติ ตะกอนก้นทะเลในป่าชายเลน รวมถึงบริเวณปากแม่น้ำ สามารถดักจับและดูดซับ ไนตรัสออกไซด์จากน้ำทะเลได้ ซึ่งเป็นเสมือน “อ่างล้างไนตรัสออกไซด์” แต่เมื่อถูกรบกวนโดยการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนจากการเกษตรและของเสียในเมือง ป่าชายเลนที่เคยทำหน้าที่เป็นเสมือน “อ่างล้างไนตรัสออกไซด์” ก็จะกลายเป็นตัวปล่อยไนตรัสออกไซด์จำนวนมากได้เช่นกันที่มา  National Geographic Thailand


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: