ข่าวล่าสุด

:

กรีน-รอน เสริมพลังบุญ ร่วมจิตกุศลบูชาพระสุนทรีวาณี

กรีน-อัษฎาพร รอน-ภัทรภณ
นางเอกสาวสุดฮอต กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ควงเพื่อนซี้สายบุญ รอน-ภัทรภณ โตอุ่น ลุยกรุงหลังปลดล็อก!!! เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว  ชมวังชมวัดกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กราบสักการะ “พระสุนทรีวาณี” (ลอยองค์) เสริมพลังบุญหนุนดวงชะตาปังๆๆ

โดยทั้งคู่ขอเป็นจิตอาสาร่วมกุศลเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บูชาปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรม “พระสุนทรีวาณี” (ลอยองค์)   เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศนเทพวราราราม และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ


กรีน-อัษฎาพร รอน-ภัทรภณ

ทั้งกรีนและรอน เลยขอแวะเช็คอินชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่วัดสุทัศน์ฯ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หลวงพ่อโตในพระอุโบสถ กราบพระกริ่ง และกราบสักการะ พระสุนทรีวาณี พุทวัจนะ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเมื่อได้รับฟังการบรรยายถึงประวัติของพระสุนทรีวาณี ยิ่งรู้สึกปิติอิ่มเอมใจเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

โดยประวัติภาพพระสุนทรีวาณี เป็นรูปเปรียบพระธรรม เขียนขึ้นตามนิมิตของ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รูปที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๒๐ – ๒๔๔๓) เกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนา พระสูตรสัททาวิเศษในคัมภีร์สุโพธาลังการซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ถอดจากคัมภีร์ดังกล่าวมาเป็นคาถาสําหรับบริกรรมภาวนาวนาพระสุนทรีวาณี
มุนินฺทวทนมฺพุช-  คพฺภสมฺภวสุนฺทรี

ปาณีนํ สรณํ วาณี  มยฺหํ ปิณยตํ มนํฯ

แปลว่า “วาณีคือนางฟ้า (พระไตรปิฎก) มีความงามอันเกิดแต่ห้องแห่งดอกบัว คือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี (พระพุทธเจ้า) เป็นที่พึ่งที่ระลึกของสัตว์ทั้งหลาย ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอาบฯ” แล้วจึงให้หมื่นศิริธัชสังกาศ เจ้ากรม (แดง) เขียนขึ้นแสดงเป็นบุคลาธิษฐานสื่อให้เห็นพระธรรมคำสั่งสอนจากนามธรรมอันยากให้เข้าใจให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ลักษณะของภาพเป็นภาพเขียนสีประดับไว้ในกรอบไม้แกะสลักปิดทอง เขียนรูปนางอัปสร ซึ่งเปรียบเป็นพระธรรมหรือพระไตรปิฎก ประทับขัดสมาธิราบบนดอกบัวซึ่งหมายถึงพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า หัตถ์ข้างซ้ายหงายวางไว้บนตัก และทรงแก้ววิเชียร หมายถึง พระนิพพาน หัตถ์ข้างขวาแสดงอาการกวักเรียกให้มาดู ตามที่มาในพระธรรมคุณคือ “เอหิปัสสิโก” มีรูปมนุษย์ชายหญิงนั่งอยู่บนดอกบัวข้างซ้ายและขวา มีรูปนาค พรหม เทพยดาและสัตว์ต่างๆ ซึ่งหมายถึงหมู่สัตว์และรูปสระนํ้า หมายถึงสังสารวัฏฏ์ เบื้องหลังมีประภามณฑลรัศมีเหนือสุดเป็นภาพเขียนลายกนกผูกลายหน้ากาล  กล่าวโดยสรุปแล้วตามภาพพระบฏนี้เป็นการแสดงอุบายโกศลในการสอนคติธรรมตามพระคาถาพระสุนทรีวาณีดังนี้ “บุคคลผู้ใดได้พึงปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นย่อมพ้นสภาวะทุกข์ มีจิตที่ผ่องใสปราศกิเลส และที่สุดจะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดแห่งวัฏฏสงสาร   น้อมเข้าสู่พระนิพพานเปรียบเสมือนดวงแก้ววิเชียรอันผ่องใสในหัตถ์ซ้าย”

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: