ข่าวล่าสุด

:

รู้หรือไม่ วันวิสาขบูชา คือวันต้นไม้ประจำปีของชาติไทย

วันต้นไม้แห่งชาติ


เมื่อวันที่ 31 มกราคม ปี พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ให้วันวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

วันต้นไม้ประจำปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีมากแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนาย J.Strling Morton ได้เสนอต่อสภาการเกษตรของมลรัฐ NEBRASKA ซึ่งได้รับความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยในวันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2415 นั้น มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา ทำให้มลรัฐอื่นๆ นำแนวคิดนี้ไปดำเนินการตาม โดยกำหนดวันต้นไม้ประจำปีของแต่ละมลรัฐขึ้น และความคิดนี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลก

บัดนี้มีไม่น้อยกว่า 61 ประเทศ ได้กำหนดวันต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้น บางประเทศก้าวหน้ายิ่งกว่านั้น โดยเห็นว่าการกำหนดให้มีวันต้นไม้เพียงวันเดียงในรอบปี ยังไม่เป็นการเพียงพอ จึงได้กำหนดให้มีสัปดาห์แห่งการปลูกต้นไม้ขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และเลบานอน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2481 กรมป่าไม้ ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน นับเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบที่ทำกันในต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่า Arbor Day

ปี พ.ศ. 2484 กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดและอำเภอจัดให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นในวันชาติ คือวันที่ 24 มิถุนายน 2484 ถือว่าเป็นวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย


ปี พ.ศ. 2494 ที่ประชุมใหญ่ของ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของแต่ละชาติ แต่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 แล้ว โดยถือเอาวันชาติเป็นวันต้นไม้อยู่แล้ว จึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2495 ให้ถือเอาวันชาติ คือวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

ต่อมา ปี พ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 ให้ยกเลิกวันชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2503 กำหนดให้ วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" แทน

อย่างไรก็ตามใน ปี พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

  ที่มา  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: