ข่าวล่าสุด

:

ไอดาเมดิคอล จับมือ ครัวอัปสร เปิดตัวเมนูอาหารใส่กัญชา

ไอดาเมดิคอล

บริษัทไอดาเมดิคอล (Wellness Business) จับมือครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวเมนูอาหารที่กัญชาเป็นยา ผ่านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หน่วยธุรกิจ CANN HAUS Bar& Restaurant

กลุ่มบริษัทไอดาเมดิคอล ดำเนินธุรกิจสุขภาพดี (Wellness Business) ที่นอกจากให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแล้ว  ยังมุ่งเน้นการบริการที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษ สำหรับรักษา ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Retirement Home & Nursing Home) ผลิตและจำหน่ายอาหารเป็นยา/อาหารสุขภาพที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบถูกหลักวิชาการร่วมกับมูลนิธิวิจัย และบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (FREP Foundation) ซึ่งมีพันธกิจร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  


เมนูอาหารใส่กัญชา

ล่าสุดได้ร่วมมือกับครัวอัปสรทั้ง 15 สาขา เปิดตัวเมนูอาหารที่มีกัญชา-เฮมพ์เป็นส่วนผสม  ผ่านการวิจัยและพัฒนาเมนูอาหารเป็นยาเพื่อการแพทย์ทางเลือกตามวิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) มากกว่า 25 รายการ  ภายใต้  CANN HAUS Bar&Restaurant  ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ(SBUs) ในเครือบริษัทไอดาฯ   โดยมี   ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ (ประธานกรรมการ)  ร่วมด้วย  ม.ล.ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา และ จันทร์ฉวี สกุลกันต์   พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ณราพร  อัครศักดิ์ศรี,โชติอนันต์  พฤทธิ์พรชนัน ,ศักดิ์ดา  ธนะพัฒน์ ,  ชายนัท  นิรินทรางกูร , ณพีรา  เตชาชาญ  และ สาลินี  ปันยารชุน  ร่วมเป็นเกียรติในงาน  ณ ครัวอัปสร สาขาวิภาวดี 50


เมนูอาหารใส่กัญชา

พร้อมได้นำเอาผลงานวิจัย และออกแบบรายการอาหารปรุงด้วยส่วนผสมกัญชาที่ถูกกฏหมาย  คือรากต้นใบของกัญชาพันธ์ุฝอยทอง-ภูผายล และหางกระรอกภูพาน  รวมทั้งพันธุ์พื้นเมืองมาวิจัยเข้าสูตรกัญชา ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ  ปรุงอาหารทั้งเมนูเนื้อ/หมู/ไก่/ปลา/ซีฟู้ด  และเครื่องดื่มหลายรายการไปสู่ผู้บริโภคคนไทยอย่างถูกต้องให้ได้ลิ้มรสคุณประโยชน์จากกัญชาตามหลักวิชาการและปลอดภัย  ทั้งนี้แยกเมนูอาหารและเครื่องดื่มออกเป็น 3 กลุ่มลูกค้า (Segmentation) คือ


เมนูอาหารใส่กัญชา

   1) เมนูกัญชารส สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป/วัยรุ่นอาหารสุขภาพซึ่งจะสอดแทรกความบันเทิงสนุกสนานกินแบบอารมณ์ดี

   2) เมนูกัญชานิยม สำหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำงานอาหารเป็นยาซึ่งผสมผสานศาสตร์ในการดูแลสุขภาพและLifestyle Medicine)

   3)เมนูกัญชรา สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยซึ่งเน้นอาหารเป็นยาเพื่อชะลอวัย หยุดแก่หยุดป่วย จัดเมนูอาหารตรงกับสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยทีเดียว

   ซึ่งทางนักวิจัยและออกแบบเมนูอาหารจะสาธิตการปรุงอาหารอย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางและเป็นสาระองค์ความรู้ต่อไป


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: