ข่าวล่าสุด

:

สาระน่ารู้

10 วิธีการทำงานเป็น "ทีมเวิร์ก"
ในการที่เราได้รับมอบหมายงานให้ทำงานร่วมกับทีม ซึ่งเราจำเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากเราในหลายๆด้าน คนในทีมจะต้องช่วยกันทำงานให้สำเร็จตามงานที่ได้รับมอบหมายมา อาจจะต้องมีการวางแผนงาน มอบหมายงานเป็นสัดส่วนให้แต่ละบุคคลในทีม วันนี้เราจึงมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและวิธีการที่จะให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในการทำงานเป็นทีมว่ามีอะไรบ้าง
1.เป้าหมาย - จำไว้เสมอว่างานทุกอย่างสำคัญ แต่ถ้าเราได้ทำงานร่วมกับทีม เราจะต้องมองที่เป้าหมายงานของเราก่อน คืองานจะต้องสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และงานจะต้องออกมาดีตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ทัศนคติ - เปิดใจและยอมรับในตัวของผู้อื่น ไม่ควรอคติเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ที่สำคัญคือถ้าเราทำงานร่วมกับผู้อื่นจะต้องเข้ากับทีมให้ได้ ทำงานให้เป็น รู้จักมองโลกในแง่ดี และเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอ
3.ความสามัคคี - เมื่อเราได้ร่วมงานเป็นทีมกับคนที่เราไม่รู้จัก แต่สุดท้ายความสามัคคีก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะให้งานของเรานั้นออกมาดี แบ่งหน้าที่ในการทำงานให้สัมพันธ์กันให้ได้ ถ้าเราสามัคคีกัน งานเราก็จะมีความคืบหน้าและสำเร็จ
4.รับฟังความคิดเห็น - ไม่ว่าเราจะได้เป็นผู้นำทีมหรือเป็นลูกน้องในทีม ก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ควรยึดความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก ต้องรับฟังความเห็นของคนในทีมแล้วจึนำมาพิจารณาอีกครั้ง
5.ขยันและตั้งใจทำงาน - การทำงานเป็นทีม เราจะต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งใจและขยันทำงานเพื่องานจะได้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ควรเป็นตัวถ่วงของทีม
6.รู้จักให้อภัย - การทำงานร่วมกัน แน่นอนว่าอาจจะมีผิดพลาดกันไปบ้าง แต่เราก็ควรให้อภัยกันและช่วยกันแก้ไข ถ้าได้แต่โทษกันไปมาไม่ช่วยกันไขปัญหางานก็จะไม่คืบหน้าและไม่สำเร็จ
7.การสื่อสาร - เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมาก เพราะการทำงานมากกว่า 1 คน เราจะต้องสื่อสารให้เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่าย หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจในส่วนของงาน งานของเราก็จะมีปัญหาภายหลังตามมาได้
8.ความเปราะบาง - หากเราโดนคนในทีมตำหนิหรือเมื่อเราอธิบายงานแต่ไม่มีใครฟัง ก็ไม่ควรเป็นคนขี้น้อยใจ มุ่งมั่นทำงานในส่วนของเราให้สำเร็จก็พอ
9.การเห็นแก่ตัว - ไม่ควรเอานิสัยเห็นแก่ตัวของตัวเองมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น เป็นตัวถ่วง เลือกทำแต่งานที่สบาย แน่นอนว่านิสัยแบบนี้นอกจากเพื่อนร่วมงานจะไม่ชอบแล้ว งานของเราก็อาจจะมีปัญหา ทำงานไม่สำเร็จ และจะทำให้ทุกคนในทีมตำหนิเราได้
10.เรื่องส่วนตัว - การทำงานในทีม บางคนอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน แต่ก็ควรที่จะแยกแยะ เพราะถ้าหากเราทำงานร่วมกันแล้ว คิดเสียว่าเราทำงานด้วยกันเพื่อเป้าหมายของเราจะได้สำเร็จและออกมาดี

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: