ข่าวล่าสุด

:

กทม.ปรับพื้นที่กำจัดขยะ เปิดศูนย์เรียนรู้ฯแห่งใหม่ใจกลาง บางเขน
กทม.ปรับพื้นที่กำจัดขยะ เปิดศูนย์เรียนรู้ฯแห่งใหม่ใจกลาง บางเขน 2 ก.พ. เปิดพร้อมใช้

ธนาคารเอชเอสบีซี ในฐานะธนาคารชั้นนำระดับโลก และธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ ”ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนเมือง” เพื่อส่งเสริมให้ชาวกรุงเทพมหานครได้มีสถานที่เรียนรู้และอ่านหนังสือเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรักและสามารถบำรุงรักษาต้นไม้และพืชพันธุ์ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ สวยงาม ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่กรุงเทพมหานครในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการห้องสมุดสีเขียว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบความสำเร็จในฐานะเป็นอาคารต้นแบบของการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของเอเซีย ที่เป็นอาคารสีเขียวและได้รับรองมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุดจาก LEED Platinum


ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนเมือง ตั้งอยู่ในสวนกีฬารามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่กองขยะ และโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเดิมของสำนักรักษาความสะอาด (ปัจจุบันคือสำนักสิ่งแวดล้อม) โครงการระยะแรกเริ่มต้นในปี 2530 โดยทำการถมดินภูเขาขยะและปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น นนทรี มะขาม ตามคำแนะนำของนักวิจัยเพื่อบำรุงปรับปรุงพื้นที่เตรียมจัดสร้างเป็นสวนป่า แต่ด้วยสภาพพื้นที่กว้างขวางสลับเนินดินคล้ายภูเขาขนาดเล็ก กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาต่อมาให้เป็นสวนสาธารณะในรูปแบบของสวนกีฬาเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนราว 2 แสนคนจะได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น.นับเป็นสวัสดิการเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธาน
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: