ข่าวล่าสุด

:

สธ.ร่วมเครือข่ายปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ

ขบวนรถเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง ตั้งเป้า 1,200 คน นำร่องพื้นที่กทม. 8-10 มิถุนายนนี้ เตรียมพร้อมขยายไปในพื้นที่ต่างจังหวัด

8 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณลานพระรูปพระบิดาสมเด็จย่า กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ฆนัท ครุฑกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และนพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร เปิดกิจกรรม “สูงวัยสู้ภัยโควิด 19”ปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุในกทม.

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้ “การฉีดวัคซีนโควิด-19” เป็นวาระแห่งชาติ รณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุทั้งช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง ไปจนถึงกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสสัมผัส ติดเชื้อง่าย และมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานดูแล รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ระยะแรกจะนำร่องในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 32 แห่ง จำนวน 1,200 คน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มิถุนายนนี้ และจะขยายไปอีกกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ


ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อเจ็บป่วยจะช่วยลดการรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ออกมาตรการและข้อกำหนดเพื่อให้สถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนำไปใช้ในการปฏิบัติดูแลไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างในสถานดูแล การประกาศไม่ให้มีการเยี่ยมผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแล งดเยี่ยมในทุกกรณี มีมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตามมาตรการสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลได้จัดทีมรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกระบบหมอพร้อม มีรถพยาบาลฉุกเฉินดูแลตลอดการฉีดวัคซีน โดยจัดขั้นตอนการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน อาทิ แพทย์จะประเมินอาการและประเมินความเสี่ยง, การให้บริการลงทะเบียนและฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุที่ติดเตียง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ สังเกตอาการ 30 นาที  

นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) กล่าวว่า การออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นกระจายวัคซีนลงไปในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยผู้ที่สนใจสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสมาพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศได้ที่ สายด่วนสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (HEC) 02-2774420

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: