ข่าวล่าสุด

:

จุดพลุอย่างไร ถูกต้องตามกฏหมาย มีมารยาท ไม่โดนตำหนิ

จุดพลุ

จุดพลุอย่างไร ถูกต้องตามกฏหมาย มีมารยาท ไม่โดนตำหนิ

หลังกระแสดราม่าจุดพลุเซอร์ไพร์วันเกิดดาราสาว จนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน จนติดแฮชแท็กทวิตเตอร์ ซึ่งผู้คนในโลกออนไลน์ถึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ถึงมารยาทและความเหมาะสม

ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการจุดพลุดอกไม้ไฟต่างๆ ในประเทศไทย ว่ามีเช่นไรบ้าง

กฏหมายเกี่ยวกับพลุและดอกไม้ไฟ

    ประเทศไทยมี “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490” ทั้งนี้เนื้อหาของตัวบทกฎหมายนั้นเน้นไปที่ผู้ขาย มากกว่าผู้ครอบครอง เพราะไม่ได้มีกฎหมายห้ามครอบครอง ถ้าปริมาณไม่ได้เยอะ

จุดพลุเสียงดังจะผิดกฎหมายหรือไม่
    กรณีที่สร้างเสียงดังรบกวนก็จะมีกฏหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง บัญญัติไว้ ดังนี้

   มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
   มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

กรณีที่มีผู้คนบาดเจ็บจากการจุดพลุ

    กรณีที่มีผู้บาดเจ็บโดยผู้กระทำตั้งใจ
การเล่นประทัด หรือจุดพลุ โดยโยนใส่หรือจุดใส่บุคคลอื่น โดยเจตนา หากบุคคลดังกล่าวได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส ผู้นั้นมีความผิดฐาน “ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือได้รับอันตรายสาหัส” ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 295 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมาตรา 297 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี


  กรณีที่มีผู้บาดเจ็บโดยผู้กระทำไม่ได้ตั้งใจ
การเล่นประทัดหรือจุดพลุ โดยโยนเล่นหรือจุดเล่น แต่ไปถูกคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส โดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้นั้นมีความผิดฐาน “กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือได้รับอันตรายสาหัส” ตามประมาลกฎหมายอาญา มาตรา 300 (สาหัส) หรือมาตรา 390 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับพลุและดอกไม้ไฟที่เราควรรู้

สำหรับใครที่อาจจะชื่นชอบการจุดพลุ หรือการเล่นดอกไม้ไฟ ในเทศกาลต่างๆ หรือโอกาสวันสำคัญต่างๆ รวมถึงคิดหรือกำลังทำการค้าเกี่ยวกับพลุและดอกไม้ไฟ ข้อกฏหมายที่คุณควรจะทราบ ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พุทธศักราช 2490 คือ
 
  มาตรา 4(4) “ดอกไม้เพลิง” หมายความรวมตลอดถึง พลุ ประทัด ประทัดลม และวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
  มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ฐานความผิด
  การไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.47 เป็นความผิดมาตรา 77 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับได้

จะเห็นได้ว่าแม้กฏหมายจะมีบังคับไว้อย่างชัดเจนแล้ว นอกจากการปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคนจำนวนมากๆ ได้อย่างเป็นสุขแล้ว การปฏับัติตนรู้จักกาลเทศะมีมารยาทเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเราก็สำคัญมากไม่แพ้กัน กรณีนี้จึงเป็นเคสศึกษาของทุกคนได้เช่นกัน
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: