ข่าวล่าสุด

:

29 กรกฎาคม วันเสือโคร่งโลก

เสือโคร่ง

29 กรกฎาคม วันเสือโคร่งโลก

เสือโคร่ง เป็นสัตว์กินเนื้อที่อยู่ส่วนบนของห่วงโซ่อาหารในผืนป่า เป็นสัตว์ที่มีชีวิตสันโดษ ยกเว้นแม่เสือที่มีลูกอ่อน แต่เสือแต่ละตัวจะมีอาณาเขตไม่ไกลกันนัก เสือโคร่งบางตัวอาจมีพฤติกรรมเข้าสังคม เช่น แบ่งปันเหยื่อกันกิน

เสือ เป็นสัตว์ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ อุดมด้วยเหยื่อที่เป็นแหล่งอาหาร และมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต เสือต่างชนิดจะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเช่น บางชนิดอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้น บางชนิดอยู่ในป่าดงดิบหรือป่าชายเลน

อย่างเช่น เสือในภูฏานอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,000 เมตร และอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกับเสือดาวหิมะ แต่ในซันเดอร์แบน ประเทศอินเดีย เสือสามารถว่ายน้ำในป่าชายเลนกับฉลามหัวบาตรและจระเข้

และสืบเนื่องจากการประชุมเสือโคร่งโลก (Tiger Summit)  เมื่อปี พ.ศ. 2553 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มประเทศที่มีการกระจายของเสือโคร่ง จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล รัสเซีย เวียดนาม และประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่  29 กรกฎาคมของทุกปีเป็น วันเสือโคร่งโลก (Global Tiger Day 2021) เพื่อให้คนทั้งโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสือโคร่งและการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งด้วย


แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขยืนยันแน่ชัดในจำนวนของเสือโคร่ง แต่มีการประเมินว่าจำนวนเสือโคร่งลดลงถึงร้อยละ 95 ตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งลดลงจาก 100,000 ตัว จนเหลือเพียง 3,200 ตัวเท่านั้น โดยสายพันธุ์เสือที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้ตั้งแต่ยุคปี 1980 ได้แก่ เสือบาหลี, เสือชวา และเสือแคสเปียน

แม้ในประเทศอินเดียที่มีความพยายามรักษาสายพันธุ์ แต่รัฐบาลได้เปิดเผยว่า อาจมีเสือหลงเหลืออยู่ไม่ถึง 1,400 ตัว หากประชากรเสือโคร่งยังคงลดลงเรื่อยๆ การฟื้นฟูจำนวนเสือโคร่งอาจไม่สามารถทำได้อีกต่อไป และเสืออาจเข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์

สำหรับประเทศไทยนั้น ผืนป่ามรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง นับเป็นแหล่งที่มีประชากรเสือโคร่งที่อาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด ด้วยสภาพพื้นที่กว้างใหญ่ ชุกชุมด้วยสัตว์กีบที่เป็นอาหาร และได้รับการคุ้มครองอย่างดี ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง จึงเป็นแหล่งอนุรักษ์เสือโคร่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เมื่อรวมผืนป่าตลอดแนวด้านตะวันตกของประเทศไทยเข้ากับป่าตามแนวชายแดนในประเทศพม่า จะทำให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งอาศัยที่มีเสือโคร่งอยู่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศอินเดีย


ที่มา  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , wwf.or.th

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: