ข่าวล่าสุด

:

วชิรพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12-18 ที่มีโรคเรื้อรัง

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่านลิงค์นี้ https://eservice.vajira.ac.th/.../ps/register/check608 หรือสแกน QR Code พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

**กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: