ข่าวล่าสุด

:

รู้จักแมลงคุ้มครองทั้ง 20 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี2562

ผีเสื้อ-แมลง สัตว์ป่าคุ้มครอง                                            ภาพ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมชายลักลอบค้าซากผีเสื้อผ่านเฟซบุ๊ก พบเป็นชนิดที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื่องจากอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ห้ามซื้อขายและห้ามมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ

โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และตำรวจกก.1 บก.ปทส.ได้ร่วมกันวางแผนจับกุม ชายวัย 29 ปี ลักลอบขายซากสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (แมลง) ชนิดผีเสื้อผ่านเฟซบุ๊ก


ผีเสื้อ-แมลง สัตว์ป่าคุ้มครอง                                               ภาพ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ซึ่งพบว่ามีทั้งผีเสื้อนางพญาพม่า (Stichopthalma louisa) จำนวน 3 ซาก ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์ (Stichopthalma godfreyi) จำนวน  1 ซาก ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง (Meandrusa payeni) จำนวน 1 ซาก ผีเสื้อไกเชอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis) จำนวน 1 ซาก ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง (Actias rhodopneuma) จำนวน 1 ซาก และผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก  (Actias maenas) จำนวน 1 ซาก รวมจำนวน 6 ชนิด 8 ซาก ราคาประเมินของกลางทั้งสิ้น จำนวน 17,400 บาท


ผีเสื้อ-แมลง สัตว์ป่าคุ้มครอง                                                   ภาพ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้


ถือเป็นความผิดตามมาตรา 17 ฐาน “มีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี” มีอัตราโทษตามมาตรา 92 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 29 ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีอัตราโทษตามมาตรา 89 จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบมาตรา 112 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562


ผีเสื้อ-แมลง สัตว์ป่าคุ้มครอง                                               ภาพ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

สำหรับผีเสื้อและแมลงอื่น ๆ ทุกชนิดที่ถูกจัดให้เป็น "สัตว์ป่า" นับตั้งแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นต้นมา จนขณะนี้ที่มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และสาเหตุที่ผีเสื้อหลายชนิดจัดเป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" เนื่องจากอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์โดยห้ามซื้อขายและห้ามมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ


ผีเสื้อ-แมลง สัตว์ป่าคุ้มครอง                                               ภาพ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ซึ่งกลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่ บัญชีชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กำหนดให้สัตว์ป่าจำพวกแมลงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ( แมลงคุ้มครอง) ห้ามการล่า การครอบครอง และการค้า จำนวนทั้งสิ้น 20 ชนิด

ที่มา  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ,
       กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: