ข่าวล่าสุด

:

เริ่มแล้ว ประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนเจ็บป่วย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์

ประกันสังคม


เริ่มแล้ว ประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33 มาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และลดความผิดพลาด

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน แต่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร

ผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 ข้อมูลจาก FB รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: