ข่าวล่าสุด

:

20 ก.ย.วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ กับโครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ

คลองแสนแสบ

วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ กับโครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ เป็นเวลา 11 ปี งบประมาณรวม 82,563 ล้านบาท

วันนี้ (20 ก.ย.2565) เป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ที่มีต้นกำเนิดมาจากคลองแสนแสบ ที่ปัจจุบันยังเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของคนกรุงเทพฯ โดยคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ จึงต้องบำรุงรักษา แต่ภาพคลองแสนแสบปัจจุบัน มีแต่ ผักตบชวา ซองขนม และขยะมากมาย

ในปี 2564 มีโครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ เป็นเวลา 11 ปี งบประมาณรวม 82,563 ล้านบาท

แบ่งเป็น 3 ระยะ
• ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2564
• ระยะกลาง พ.ศ. 2565-2570

• ระยะยาว พ.ศ. 2571-2574โครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ


ดำเนินการโดย 8 หน่วยงานคือ
• กรุงเทพมหานคร
• กรมชลประทาน
• จังหวัดฉะเชิงเทรา
• องค์การจัดการน้ำเสีย
• กรมเจ้าท่า
• กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• กรมควบคุมมลพิษ
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับงบประมาณ 82,563 ล้านบาท มาจาก
1. งบประมาณแผ่นดิน 81.40%
2. งบ กทม. 3.50%
3. เงินจากเอกชนร่วมลงทุน (PPP) 15.10%

 

  ที่มา  news.thaipbs , thaigov.go.th 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: