ข่าวล่าสุด

:

ระบบการเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อย มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย

การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย                  ภาพ TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้ "ระบบการเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อย" จ.พัทลุง เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร แห่งแรกของไทยแล้ว

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ก.เกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียน “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย” จ.พัทลุง เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร ต่อกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Group: SAG) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ล่าสุด FAO ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว “เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (Global Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS” ของ FAO แล้ว และนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย

• ความมั่นคงอาหาร/ชีวิตความเป็นอยู่ดี
• ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร

• ระบบความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมาแต่ดั้งเดิม
• วัฒนธรรม ระบบคุณค่า และองค์กรทางสังคม
• ลักษณะภูมิทัศน์/และภูมิทัศน์ทางทะเลการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย                          ภาพ TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

   รู้จัก พื้นที่ชุ่มน้ำ 15 แห่งในไทย สำคัญอย่างไร

 
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับคือ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ แต่จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโต และยังสามารถเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ได้อีกด้วย

 

 ที่มา  TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: