ข่าวล่าสุด

:

ขนส่งไขคำตอบ ถูกตัดคะแนนใบขับขี่ ขอคะแนนคืนต้องทำไง

ตัดคะแนนใบขับขี่


กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ขับขี่ที่ถูกตัดคะแนนใบขับขี่ สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้ที่เว็บไซต์ e-Ticket PTM https://ptm.police.go.th/eTicket/  และแอปพลิเคชั่นขับดี

ส่วนคะแนนใบขับขี่ที่ถูกตัดนั้น หากเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ผู้ขับขี่สามารถขอคะแนนคืนได้ด้วยการอบรม ซึ่งเปิดให้อบรมปีละ 2 ครั้งเท่านั้น! ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.จองคิว เลือกวัน เวลา สถานที่ผ่านออนไลน์ที่ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/login หรือแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

2.เข้ารับการอบรม โดยมีหลักสูตรการอบรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้  

   อบรมครั้งที่ 1 มีหลักสูตร คือ
   1) คืนไม่เกิน 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท
   2) คืนไม่เกิน 9 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท

   และ 3) คืนไม่เกิน 6 คะแนน อบรม 2 ชั่วโมง 200 บาท

   อบรมครั้งที่ 2 มีหลักสูตร คือ
   1) คืนกลับมาเป็น 6 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท
   2) คืนกลับมาเป็น 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท (กรณีถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เหลือ 0 คะแนน )

3.เข้ารับการทดสอบ โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ หากทดสอบไม่ผ่าน สามารถสอบเป็นครั้งที่ 2 ได้ ในวันเดียวกัน และหากยังสอบไม่ผ่านอีก เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้มาทดสอบ ครั้งที่ 3 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนคะแนนให้ต่อไปสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร.1584

 

  ที่มา  รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: