ข่าวล่าสุด

:

เปิดลงทะเบียนบรรเทาค่าน้ำค่าไฟ สำหรับผู้ยืนยันบัตรสวัสดิการสำเร็จแล้ว
เปิดลงทะเบียนร่วมมาตรการบรรเทาค่าน้ำค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ยืนยันบัตรสวัสดิการสำเร็จแล้ว ย้ำ! มาตรการนี้ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ทุกคน

กระทรวงการคลัง แจ้งผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จแล้ว และต้องการเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยมีเงื่อนไขได้รับสิทธิ  1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน คือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียง 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปา โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้ที่

 1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ติดต่อโทร.1130

 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th ติดต่อโทร.1129

 3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th ติดต่อโทร.086 848 1284

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้ที่

 1) การประปานครหลวง (กปน.) เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet ติดต่อโทร. 1125


 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html ติดต่อโทร.1662

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

ส่วนความคืบหน้าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ 15 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 8,948,121 คน มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 1,014,730 ราย สำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

หรือ https://welfare.mof.go.th   ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ภายในวันที่ 1พฤษภาคม 2566 นี้

 

 ที่มา  รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: