ข่าวล่าสุด

:

เช็คลิสต์ 30 สวนสาธารณะ-พื้นที่หลัก ลอยกระทงปี 64 ไปไหนดีนะ

ลอยกระทงกรุงเทพฯ 2564

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564" เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 19 พ.ย. 2564 ใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่

🔴 การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น.

  🔸 รูปแบบการจัดงาน ลอยกระทงวิถีไทย สไตล์ New normal

  🔸 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมการลอยกระทงสำหรับประชาชน การแสดงพื้นบ้าน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ลำตัดหรือจำอวดหน้าม่าน หุ่นละครเล็ก หุ่นคน โปงลาง การแสดงของนักร้อง และการแสดงของวงดนตรีไทยสากล การจำลองตลาดโบราณ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และสินค้าของดี 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

🔴 การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนคร ตั้งแต่แยกราชวงศ์ – สะพานโอสถานนท์
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น.

  🔸 รูปแบบการจัดงานรื่นเริงรัตนโกสินทร์ วิถี NEW NORMAL งานลอยกระทงในกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีมาตั้งแต่อดีต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี ฉายหนังกลางแปลง ประดับไฟสวยงาม ในบรรยากาศที่งดงามและรื่นเริง

  🔸 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยหรือร่วมสมัย การฉายหนังกลางแปลง การออกร้านจำหน่ายสินค้า
 
  ทั้งนี้ การแสดงต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การแสดงมหรสพ ประเภทนอกอาคาร ของกระทรวงวัฒนธรรม


ลอยกระทงกรุงเทพฯ 2564


  ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดงานโดยใช้มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยึดหลัก D – M – H – T – A

- D (Distancing) จัดให้มีการทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่ที่จัดให้ลอยกระทง หรือจัดให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบ เพื่อลดการแออัด จัดทำแผงฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้า

- M (Mask wearing) กำหนดให้ผู้บริการ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- H (Hand washing) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณต่าง ๆเพื่อบริการประชาชนภายในบริเวณงานอย่างทั่วถึง

- T (Testing) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้ร่วมงานก่อนเข้าภายในบริเวณที่จัดงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ค้าทุกคนได้รับวัคซีนครบ 2โดส หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ

- A (Application) จัดให้มีการแสกน QR Code ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าบริเวณงาน

  นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงาน "River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  ในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิด "วันเพ็ญ เย็นใจ" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันมีเอกลักษณ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

  งานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน 7 พื้นที่หลักของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช เอเชียทีคเดอะรีเวอร์ฟร้อนท์ ณ ไอคอนสยาม และขยายพื้นที่สู่ริมฝั่งแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน โดยนักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ ทำบุญ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และดนตรีหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศที่งดงามของสายน้ำยามค่ำคืน


   ที่มา  Bangkok Tourism Division

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: