ข่าวล่าสุด

:

ศาลสั่งปิดพินัยกรรมของเจ้าชายฟิลิปให้เป็นความลับนาน 90 ปี

เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ                                    Getty Images

ศาลฎีกาแผนกคดีครอบครัวของสหราชอาณาจักร มีคำสั่งให้ปกปิดเนื้อหาในพินัยกรรมของเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระไว้เป็นความลับอย่างน้อย 90 ปี เพื่อปกป้องพระเกียรติและพระราชฐานะของสมเด็จพระราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

การที่ศาลสั่งปิดเนื้อหาพินัยกรรมของพระราชวงศ์อังกฤษเป็นความลับตลอดไปนี้ ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานานกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว แต่ในคราวนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศาลกำหนดระยะเวลาปกปิดเนื้อหาพินัยกรรมไว้ที่ 90 ปี ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ก็สามารถจะเปิดเผยเนื้อหาของพินัยกรรมเป็นการส่วนตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ แต่จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเด็ดขาด

สหรับการณ๊เจ้าชายฟิลิปนี้ ได้มีการเผยแพร่คำสั่งศาลเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังศาลได้รับคำร้องจากอัยการสูงสุดและทนายความจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อเดือน ก.ค. โดยเซอร์ แอนดรูว์ แม็กฟาร์เลน ประธานศาลฎีกาแผนกคดีครอบครัวบอกว่า

"คำสั่งศาลนี้มีขึ้น โดยคำนึงถึงพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ศาลจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการปฏิบัติเป็นพิเศษต่อพินัยกรรมของบรรดาพระราชวงศ์ เพื่อยกระดับการปกป้องแง่มุมที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงในชีวิตของบุคคลเหล่านี้ เพื่อรักษาพระเกียรติของสมเด็จพระราชินีนาถและสมาชิกของพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์"

เซอร์แม็กฟาร์เลนซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาพินัยกรรมของพระราชวงศ์อังกฤษที่ล่วงลับไปแล้วถึงกว่า 30 พระองค์ ชี้แจงว่าไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าฟังการพิจารณาคำร้องกรณีพินัยกรรมของเจ้าชายฟิลิป เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดการคาดเดาเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จนกลายเป็นข่าวเล่าลือที่ปราศจากมูลความจริงขึ้นมาได้ ทั้งที่เนื้อหาของพินัยกรรมนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องต่อผลประโยชน์สาธารณะ และล้วนแต่เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น


สำหรับธรรมเนียมการปกปิดพินัยกรรมของราชวงศ์อังกฤษนั้น เริ่มต้นขึ้นจาก "เจ้าชายฟรานซิสแห่งเท็ก (Prince Francis of Teck)" พระอนุชาของสมเด็จพระราชินีแมรีในพระเจ้าจอร์จที่ 5 ซึ่งสิ้นพระชนม์ไปเมื่อปี 1910 โดยเจ้าชายฟรานซิสได้ยกมรกตล้ำค่าที่สมเด็จพระราชินีแมรีพระราชทานไว้ ให้เป็นมรดกแก่เคาน์เตสแห่งคิลมอรีย์ หญิงชู้รักนอกสมรส

เมื่อปี 2007 นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ บราวน์ ซึ่งอ้างว่าเป็นบุตรนอกสมรสของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้เปิดเผยเนื้อหาพินัยกรรมของควีนมัมและเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตที่ถูกปิดเป็นความลับอยู่ แต่ศาลปฏิเสธไม่รับคำร้องดังกล่าว เนื่องจาก "เป็นการก่อกวนและใช้สิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยไม่สุจริต"

อย่างไรก็ตาม เซอร์แม็กฟาร์เลนระบุว่าเนื้อหาพินัยกรรมของพระราชวงศ์อังกฤษ สามารถจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวได้ หลังศาลมีคำสั่งให้แจกจ่ายทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมไปแล้ว 90 ปี ซึ่งบุคคลเหล่านี้รวมถึงอัยการสูงสุด บรรณารักษ์ของหอจดหมายเหตุหลวง ทนายความส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ และผู้แทนส่วนพระองค์ของผู้ทำพินัยกรรมที่อาจยังมีชีวิตอยู่

กระบวนการเพื่อเปิดเผยเนื้อหาของพินัยกรรมดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีครอบครัวเช่นกัน แต่เซอร์แม็กฟาร์เลนบอกว่า พินัยกรรมของพระราชวงศ์บางพระองค์อาจไม่มีการเปิดเผยตลอดไป แม้แต่การเปิดเผยเป็นบางส่วนก็ไม่อาจทำได้

ที่มา BBC Thai

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: