ข่าวล่าสุด

:

ยูเนสโกบรรจุสงกรานต์ไทย พิจารณาในที่ประชุมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

สงกรานต์ Songkran in Thailand                                              Photo : tatnews.org


ยูเนสโก บรรจุ "สงกรานต์ไทย" เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"แล้ว

24 ม.ค.2566 เว็บไซต์องค์การยูเนสโก รายงานว่า อนุมัติให้ประเพณี "สงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย

หลังจากก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาแล้ว ได้แก่


    โขน ขึ้นทะเบียนปี 2561
    นวดไทย ขึ้นทะเบียนปี 2562
    แลรำโนราห์ของภาคใต้ ขึ้นทะเบียนปี 2564

สำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก โดยมุ่งเน้นไปยังวัฒนธรรมส่วนที่ในทางกายภาพนั้นจับต้องไม่ได้ ใน พ.ศ.2544 ยูเนสโกได้ทำการสำรวจ เพื่อพยายามให้นิยามและจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ ภาษา เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาฯ ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการส่งเอกสารเสนอ "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับการพิจารณาในปลายปี พ.ศ.2566

 

 ที่มา  thaipbs

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: