คลิปธรรมะ ธัมโม

 • หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 5 สังเวช ๘ เพื่อพร้อมทำสมาธิ 34:17

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 5 สังเวช ๘ เพื่อพร้อมทำสมาธิ

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 5 สังเวช ๘ เพื่อพร้อมทำสมาธิ  หายใจให้เป็นสุข  โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร) ...

  15,435
 • หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 4 วิธีละอกุศลวิตก ต่อ 27:47

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 4 วิธีละอกุศลวิตก ต่อ

  หายใจให้เป็นสุข  โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร) ...

  17,083
 • เลขอวดกรรม | ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | 29 มิ.ย. 60 45:01

  เลขอวดกรรม | ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | 29 มิ.ย. 60

  เลขอวดกรรม | ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | 29 มิ.ย. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  51,581
 • หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 3 วิธีละอกุศลวิตก 39:03

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 3 วิธีละอกุศลวิตก

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 3 วิธีละอกุศลวิตก  หายใจให้เป็นสุข  โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร) ...

  22,293
 • อาจารย์ยอด : ระเบิดปลา [กรรม] 15:10

  อาจารย์ยอด : ระเบิดปลา [กรรม]

  อาจารย์ยอด : ระเบิดปลา [กรรม]  สำหรับผู้เผยแพร่อื่นๆในYoutube อาจารย์ขอให้แปะLinkวีดีโอมาที่ช่องหลักนี้(youtube.com/c/อาจารย์ยอด)ของอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ ...

  18,200
 • หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 2 ทำอย่างไรกับวิตกวิจาร 34:29

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 2 ทำอย่างไรกับวิตกวิจาร

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 2 ทำอย่างไรกับวิตกวิจาร  หายใจให้เป็นสุข  โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร) ...

  28,607
 • อาจารย์ยอด : ไอ้เหลือง [กรรม] 21:36

  อาจารย์ยอด : ไอ้เหลือง [กรรม]

  อาจารย์ยอด : ไอ้เหลือง [กรรม]  สำหรับผู้เผยแพร่อื่นๆในYoutube อาจารย์ขอให้แปะLinkวีดีโอมาที่ช่องหลักนี้(youtube.com/c/อาจารย์ยอด)ของอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ ...

  46,501
 • อาจารย์ยอด : ลิงโทน [กรรม] 12:14

  อาจารย์ยอด : ลิงโทน [กรรม]

  อาจารย์ยอด : ลิงโทน [กรรม]  สำหรับผู้เผยแพร่อื่นๆในYoutube อาจารย์ขอให้แปะLinkวีดีโอมาที่ช่องหลักนี้(youtube.com/c/อาจารย์ยอด)ของอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ ...

  19,872
 • หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 1 จิตหลงมายา และ ทางดับกิเลส 43:52

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 1 จิตหลงมายา และ ทางดับกิเลส

  หายใจให้เป็นสุข ตอนที่ 1 จิตหลงมายา และ ทางดับกิเลส  หายใจให้เป็นสุข  โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร) ...

  69,186
 • ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ในการภาวนา 5:14

  ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ในการภาวนา

  ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ในการภาวนา  เนื้อหาถามตอบ:  1) โทษของการหมกมุ่นกับการครุ่นคิดว่าเราได้สมาธิถึงระดับใด และคู่ควรกับกรรมฐานแบบไหน  2) การใช้ลมหายใจเพื่อฝึกให้การเจริญสติมีความก้าวหน้าได้จริง 3) ความสำคัญและความหมายของ "จิตตั้งมั่น"  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถา ...

  16,515
 • การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒ (จบ) 30:20

  การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒ (จบ)

  โอวาทปาฏิโมกข์ - การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒  วศิน อินทระ ให้เสียงอ่านโดย ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ ...

  23,006
 • เลขอวดกรรม | ค่อม ชวนชื่น | 22 มิ.ย. 60 47:52

  เลขอวดกรรม | ค่อม ชวนชื่น | 22 มิ.ย. 60

  เลขอวดกรรม | ค่อม ชวนชื่น | 22 มิ.ย. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  59,361
 • การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑ 55:29

  การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑

  โอวาทปาฏิโมกข์ - การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑  วศิน อินทระ  ให้เสียงอ่านโดย ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ ...

  73,523
 • อาจารย์ยอด : พระตาบอด [กรรม] 23:57

  อาจารย์ยอด : พระตาบอด [กรรม]

  สำหรับผู้เผยแพร่อื่นๆในYoutube อาจารย์ขอให้แปะLinkวีดีโอมาที่ช่องหลักนี้(youtube.com/c/อาจารย์ยอด)ของอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ ...

  31,085
 • อสุภกรรมฐาน ฝึกอย่างไร? 9:53

  อสุภกรรมฐาน ฝึกอย่างไร?

  อสุภกรรมฐาน ฝึกอย่างไร?  จะฝึกพิจารณากายเป็นศพ (อสุภกรรมฐาน) ได้อย่างไร?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  11,508
 • ไม่อยากมีจิตสัมผัส ทำอย่างไร? 3:21

  ไม่อยากมีจิตสัมผัส ทำอย่างไร?

  ไม่อยากมีจิตสัมผัส ทำอย่างไร?  เนื้อหาถามตอบ:  นั่งสมาธิอแล้วจะเห็นภาพ มีลางสังหรณ์ ควรทำอย่างไร?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  7,267
 • นิ่งๆ ไม่ชอบพูด ติดเพ่งหรือไม่? 2:00

  นิ่งๆ ไม่ชอบพูด ติดเพ่งหรือไม่?

  นิ่งๆ ไม่ชอบพูด ติดเพ่งหรือไม่?  เนื้อหาถามตอบ:  1. อาการที่นิ่งๆ ชอบฟังแต่ไม่ชอบพูดถือเป็นการติดเพ่งหรือไม่?  2. อาการติดเพ่งคืออะไร มีลักษณะอย่างไร?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  7,249
 • อยากรู้ว่าฝึกสมาธิถึงขั้นไหนแล้ว 7:34

  อยากรู้ว่าฝึกสมาธิถึงขั้นไหนแล้ว

  อยากรู้ว่าฝึกสมาธิถึงขั้นไหนแล้ว   เนื้อหาถามตอบ:  1. การตรวจสอบความก้าหน้าในการทำสมาธิ มีความจำเป็นหรือไม่?  2. วิธีตรวจสอบตนเองว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือไม่?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  23,000
 • วิธีภาวนาเมื่อร่างกายเกิดธาตุไฟ 4:19

  วิธีภาวนาเมื่อร่างกายเกิดธาตุไฟ

  วิธีภาวนาเมื่อร่างกายเกิดธาตุไฟ  เนื้อหาถามตอบ:  วิธีนำธาตุไฟที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิ มาใช้ในการเจริญสติ  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  14,331
 • อาจารย์ยอด : ฆ่าหมา, ด่าแม่ [กรรม] 14:56

  อาจารย์ยอด : ฆ่าหมา, ด่าแม่ [กรรม]

  สำหรับผู้เผยแพร่อื่นๆในYoutube อาจารย์ขอให้แปะLinkวีดีโอมาที่ช่องหลักนี้(youtube.com/c/อาจารย์ยอด)ของอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ ...

  43,207
 • ทำไมสวดอิติปิโสฯ แล้วโกรธน้อยลง? 5:30

  ทำไมสวดอิติปิโสฯ แล้วโกรธน้อยลง?

  ทำไมสวดอิติปิโสฯ แล้วโกรธน้อยลง?  เนื้อหาถามตอบ:  การสวดบทอิติปิโสฯ ทุกเช้าช่วยแก้โทสะจริตได้อย่างไร?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  4,762
 • นิพพานมีอยู่แล้วจริงหรือไม่? 2:19

  นิพพานมีอยู่แล้วจริงหรือไม่?

  มีความเห็นอย่างไรกับการที่มีคนบอกว่า นิพพานมันมีอยู่แล้ว  การรู้เป็นวิญญาณขันธ์ จะเอาขันธ์ไปเจริญขันธ์เพื่อปลงขันธ์ได้อย่างไร?  และการรู้บ่อยๆ จะทำให้เสพติดการรู้?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  4,186
 • เลขอวดกรรม | ชิน ชินวุฒ | 15 มิ.ย. 60 45:46

  เลขอวดกรรม | ชิน ชินวุฒ | 15 มิ.ย. 60

  เลขอวดกรรม | ชิน ชินวุฒ | 15 มิ.ย. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  91,716
 • ผู้รู้คือวิญญาณขันธ์ใช่หรือไม่? 1:23

  ผู้รู้คือวิญญาณขันธ์ใช่หรือไม่?

  ผู้รู้คือวิญญาณขันธ์ใช่หรือไม่?  ผู้รู้คือวิญญาณขันธ์ใช่หรือไม่?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  3,988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: