คลิปธรรมะ ธัมโม

 • ธรรมะเฮฮา ฟังสนุกๆ เพิ่มธรรม บังเทิงใจ - พระมหาสมปองเทศน์ 1:05:05

  ธรรมะเฮฮา ฟังสนุกๆ เพิ่มธรรม บังเทิงใจ - พระมหาสมปองเทศน์

  ธรรมะเฮฮา ฟังสนุกๆ เพิ่มธรรม บังเทิงใจ - พระมหาสมปองเทศน์  ฟังธรรมบรรยาย สบายๆชิวๆ โดย พระมหาสมปองเทศน์ ...

  14,359
 • อุปลมณีตอนที่72อ82 30:25

  อุปลมณีตอนที่72อ82

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  1,026
 • อุปลมณีตอนที่71อ81 21:58

  อุปลมณีตอนที่71อ81

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  586
 • อุปลมณีตอนที่70อ80 20:27

  อุปลมณีตอนที่70อ80

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  517
 • อุปลมณีตอนที่69อ79 21:03

  อุปลมณีตอนที่69อ79

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  1,056
 • อุปลมณีตอนที่68อ78 21:36

  อุปลมณีตอนที่68อ78

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  541
 • อุปลมณีตอนที่67อ77 20:59

  อุปลมณีตอนที่67อ77

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  775
 • อุปลมณีตอนที่66อ76 19:30

  อุปลมณีตอนที่66อ76

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  508
 • เลขอวดกรรม | Uncensored | 20 เม.ย. 60 46:03

  เลขอวดกรรม | Uncensored | 20 เม.ย. 60

  เลขอวดกรรม | Uncensored | 20 เม.ย. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  142,248
 • อุปลมณีตอนที่65อ75 19:30

  อุปลมณีตอนที่65อ75

  อุปลมณีตอนที่65อ75  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ  ...

  755
 • อุปลมณีตอนที่64อ74 18:32

  อุปลมณีตอนที่64อ74

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  780
 • อุปลมณีตอนที่63อ73 20:37

  อุปลมณีตอนที่63อ73

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า ...

  724
 • อุปลมณีตอนที่62อ72 20:25

  อุปลมณีตอนที่62อ72

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม ...

  721
 • เห็นกายแยกกับจิต เป็นสัมมาสมาธิ? 7:33

  เห็นกายแยกกับจิต เป็นสัมมาสมาธิ?

  การสามารถภาวนาจนสามารถเห็นกายเป็นต่างหากจากจิต  จะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิไหม?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  753
 • อุปลมณีตอนที่61อ71 19:30

  อุปลมณีตอนที่61อ71

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  748
 • วิธีปฏิบัติให้มีจิตตั้งมั่น 6:24

  วิธีปฏิบัติให้มีจิตตั้งมั่น

  วิธีปฏิบัติให้มีจิตตั้งมั่น  เนื้อหาถามตอบ:  1)จะทราบได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติมาถูกทางแล้ว?   2)เป็นไปได้ไหมที่จิตจะตั้งมั่นตลอดเวลา?  3)จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมคือการทำให้จิตตั้งมั่นใช่หรือไม่?  4)ทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นได้นาน?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธ ...

  1,747
 • เลขอวดกรรม | นัททิว | 11 พ.ค. 60 45:44

  เลขอวดกรรม | นัททิว | 11 พ.ค. 60

  เลขอวดกรรม | นัททิว | 11 พ.ค. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  18,125
 • อุปลมณีตอนที่60อ70 17:43

  อุปลมณีตอนที่60อ70

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  785
 • อุปลมณีตอนที่59อ69 19:25

  อุปลมณีตอนที่59อ69

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม ...

  1,064
 • อุปลมณีตอนที่58อ68 17:45

  อุปลมณีตอนที่58อ68

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  615
 • อุปลมณีตอนที่57อ67 18:05

  อุปลมณีตอนที่57อ67

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  676
 • อุปลมณีตอนที่56อ66 19:40

  อุปลมณีตอนที่56อ66

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  726
 • เลขอวดกรรม | แจ๊ค ธนพล | 4 พ.ค. 60 46:39

  เลขอวดกรรม | แจ๊ค ธนพล | 4 พ.ค. 60

  เลขอวดกรรม | แจ๊ค ธนพล | 4 พ.ค. 60  เนื้อหาต่อไปนี้  ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่า  เรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่ว  และละอายต่อการสร้างบาป ...

  280,773
 • อุปลมณีตอนที่55อ65 19:52

  อุปลมณีตอนที่55อ65

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  676
 • อุปลมณีตอนที่54อ64 19:57

  อุปลมณีตอนที่54อ64

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  725
 • อุปลมณีตอนที่53อ63 21:47

  อุปลมณีตอนที่53อ63

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า ...

  731
 • เทคนิคเจริญสติเมื่อใจเหม่อฟุ้ง 2:47

  เทคนิคเจริญสติเมื่อใจเหม่อฟุ้ง

  เทคนิคเจริญสติเมื่อใจเหม่อฟุ้ง  เนื้อหาถามตอบ:  1)จะแก้อาการใจลอย ฟุ้งออกไปข้างนอกได้อย่างไร?  2)เครื่องยึดหรือวิหารธรรมระหว่างวันสำหรับคนใจลอย  3)ความเคยชินสำหรับการฝึกวิหารธรรมจะเกิดภายในกี่วัน?  รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโดยคุณดังตฤณ ...

  3,945
 • อุปลมณีตอนที่52อ62 21:27

  อุปลมณีตอนที่52อ62

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม ...

  765
 • อุปลมณีตอนที่51อ61 20:51

  อุปลมณีตอนที่51อ61

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ...

  837
 • อุปลมณีตอนที่50อ60 21:26

  อุปลมณีตอนที่50อ60

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  760
 • อุปลมณีตอนที่49อ59 18:36

  อุปลมณีตอนที่49อ59

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวด ...

  660
 • ปฏิบัติธรรมแล้วปีติกลับบีบคั้นจิต 1:42

  ปฏิบัติธรรมแล้วปีติกลับบีบคั้นจิต

  ปฏิบัติธรรมแล้วปีติกลับบีบคั้นจิต  เนื้อหาถามตอบ:  คุณดังตฤณแนะนำวิธีสังเกตสภาวะทางจิตเมื่อจิตมีปีติอันเกิดจากกุศล ...

  525
 • อุปลมณีตอนที่48อ58 19:07

  อุปลมณีตอนที่48อ58

  อุปลมณีตอนที่48อ58  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ...

  686
 • อุปลมณีตอนที่47อ57 19:46

  อุปลมณีตอนที่47อ57

  อุปลมณีตอนที่47อ57  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ...

  679
 • อุปลมณีตอนที่46อ56 20:09

  อุปลมณีตอนที่46อ56

  อุปลมณีตอนที่46อ56  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ...

  682
 • อุปลมณีตอนที่45อ55 18:59

  อุปลมณีตอนที่45อ55

  ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต  ชื่อและปก  ท่านชยสาโร ขยายที่มาของชื่อหนังสือและปกว่า  "อุบล เป็นคำภาษาบาลีที่แปลงมาเป็นภาษาไทย คำว่า อุบล มาจากคำว่า อุปล และเคยศึกษาพุทธศาสนาทางธิเบต ซึ่งมีคาถาบทหนึ่งที่พระธิเบตเวลานับลูกประคำ   จะสวดว่า โอม มณี ปัทเ ...

  835
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: