ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เลเซอร์กำจัดขนได้อย่างไร

กำจัดขน

    เลเซอร์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นความร้อนเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์รากขนซึ่งจะต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ละครั้งให้ผล 20-30% และขนจะมีขนาดเล็กลง ขึ้นกับส่วนของขนที่อยู่ใน Angen Phase* ต่อขนใน Phase อื่น นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น เชื้อชาติอายุ หรือแม้กระทั่งยาที่กินอยู่ในปัจจุบันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กำจัดขนถาวรได้ยาก หรือขนกลับมาขึ้นใหม่ได้เร็ว-ช้าอีกด้วย รวมทั้งการใช้เลเซอร์กำจัดขนถาวรจะต้องสอดคล้องกับสภาพผิว สีผิวด้วย

    ในการศึกษาระยะยาวพบว่าเส้นขนที่ตอบสนองต่อเลเซอร์ถูกทำลายโดยถาวรและมีขนที่ดื้อต่อการรักษาต้องรับการรักษาต่อเนื่องถึง 2-3 ครั้ง ก่อนที่จะถูกทำลาย ความคาดหวังผลการรักษาสามารถลดจำนวนเส้นขนได้ 80-90% และขนที่ยังเหลืออยู่นั้นก็จะมีเส้นเล็กและบางลงกว่าที่เคย

    การกำจัดขนที่ไม่ต้องการด้วยเลเซอร์คุณภาพสูง ที่มีความยาวช่วงคลื่น 1,064 nm ซึ่งสามารถส่งพลังงานได้ลึกกว่าเลเซอร์กำจัดขนรุ่นก่อนๆ ที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า เทคโนโลยีที่ดีสุดในการกำจัดขนถาวรที่สามารถผ่านเข้าไปทำลายรากขนใต้ผิวหนังให้หลุดร่วงอย่างถาวร โดยไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ และไม่เกิดรอยแผลเป็นผิวยังคงเรียบเนียน และสวยกว่าที่เคยสามารถใช้ได้กับการกำจัดขนทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นขนรักแร้, หนวด, ขนหน้าแข้ง หรือแม้แต่บริเวณขอบบิกินี่


    ต้องทำการรักษากี่ครั้ง
    เนื่องจากเส้นขน แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเจริญเติบโต (Angen Phase*) และระยะพักตัว (Telogen Phase) แสงจากเลเซอร์จะไปทำลายเฉพาะขนในระยะเจริญเติบโตเท่านั้น ดังนั้น การกำจัดขนด้วยเลเซอร์จึงต้องทำอย่างน้อย 4 ครั้ง เพื่อสามารถกำจัดขนได้

    ผลข้างเคียงในการทำเลเซอร์
    หลังการยิงเลเซอร์คนไข้ 80% จะมีรอยแดงชมพูบนผิวหนังและจะหายไปภายใน 1-2 ชม. ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น รอยไหม้แผลผุพอง สะเก็ดแผลพบน้อยมาก (น้อยกว่า 1%)

    ผลที่ได้จากการทำเลเซอร์
    เลเซอร์จะทำให้เส้นขนในระยะเจริญเติบโตหายไป โดยเส้นขนจะเริ่มหลุดร่วงภายใน 2 สัปดาห์ เส้นขนส่วนน้อยอาจกลับมางอกใหม่แต่เส้นขนจะบางลง และงอกช้าลงมาก ซึ่งต่างจากการถอนหรือโกนที่เส้นขนใหม่จะใหญ่และงอกเร็วขึ้น หากท่านใดต้องการทำเลเซอร์กำจัดขนถาวรควรเลือกสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
Wisdom Clinic


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: