ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เบาหวานทำให้ตาบอดได้อย่างไร?อย่าปล่อยให้ตัวคุณเองหรือญาติตาบอดเพราะเบาหวาน 
   โรคตาที่เกิดจากเบาหวานเป็นอย่างไร

        กลุ่มโรคตาที่เกิดจากเบาหวาน ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ซึ่งมีความรุนแรงตั้งแต่ ทำให้ตามัว จนถึงตาบอดประกอบด้วย 
        เบาหวานขึ้นจอรับภาพ (Diabatic Retinopathy) - มีการทำลายของเส้นเลือดที่เลี้ยงจอรับภาพ
        ต้อกระจก (Cataract) - เลนส์แก้วตาเปลี่ยนสภาพจากใสเป็นขุ่น
        ต้อหิน (Glaucoma) - ความดันตาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำลายขั้วประสาทตา ทำให้ตาบอดแบบค่อย เป็นค่อยไปโดย ไม่รู้สึกตัว 

   โรคไหนที่พบบ่อยที่สุด

         เบาหวานขึ้นจอรับภาพ พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุของตาบอดอันดับหนึ่ง ในคนอเมริกัน เส้นเลือดที่เลี้ยงจอรับภาพ จะบวม และรั่วน้ำเหลือง ทำให้จอรับภาพบวม และเกิดเส้นเลือดงอกผิดปกติที่จอ รับภาพ และมีเลือดออกในลูกตา เพราะเส้นเลือดเหล่านี้จะเปราะแตกง่าย 

   ใครที่มีโอกาสเกิดเบาหวานขึ้นจอรับภาพ

        คนไข้เบาหวานทุกคน ยิ่งเป็นเบาหวานนานเท่าไร โอกาสเกิดก็ยิ่งมากขึ้นพบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของคนไข้ เบาหวาน เกิดเบาหวานขึ้นจอรับภาพ แต่ความรุนแรงอาจแตกต่างกันไป 

   อาการของเบาหวานขึ้นจอรับภาพเป็นอย่างไร

       โรคนี้น่ากลัวตรงนี้เอง คือ ไม่มีอาการอะไรที่จะเป็นเครื่องเตือนคนไข้เลยในระยะแรกๆ ของโรค ไม่มัว ไม่เจ็บ ไม่ปวด จนกว่าโรคจะเป็นมาก ดังนั้น ถ้ารอจนมีอาการมักจะสายเกินไป ตามัวจะเกิดขึ้นได้ ถ้าบริเวณแมคคิวล่าบวม จากน้ำที่รั่วจากเส้นเลือด หรือมีเส้นเลือดแตกแล้วมีเลือดออกมา จนทำให้น้ำวุ้นตาขุ่น

       แม้แต่ในบางรายที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายภายในลูกตาแล้ว แต่อาการอาจยังไม่ปรากฎก็ได้ ดังนั้น การตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะๆ ในคนไข้เบาหวาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 

   จะรู้ได้อย่างไรว่าเบาหวานขึ้นจอรับภาพแล้วหรือยัง

         ทางเดียวที่ดีที่สุด คือการพบจักษุแพทย์แล้วตรวจตาอย่างละเอียด การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ จะครอบคลุม การตรวจ ทั้งต้อกระจก ต้อหินและจอรับภาพ ทั้งนี้ การตรวจจอรับภาพที่สมบูรณ์จำเป็น ต้องใช้ยาหยอดขยายม่านตาช่วยด้วย ซึ่งอาจทำให้ตาคนไข้มัวตลอดทั้งวันนั้นจากฤทธิ์ยาขยายม่านตา เมื่อ ยาหมดฤทธิ์ตาจะกลับเห็นเหมือนเดิม 

   เบาหวานขึ้นจอรับภาพ รักษาได้หรือไม่

         ได้ จักษุแพทย์ทั่วโลกสามารถช่วยไม่ให้คนไข้เบาหวานตาบอดได้เป็นจำนวนมากด้วยการใช้แสง เลเซอร์ ทำลายเส้นเลือดที่ผิดปกติในจอรับภาพ แสงเลเซอร์ยังสามารถช่วยรักษาแมคคิวล่าที่บวมน้ำให้ แห้งได้ โดยไปอุดรูรั่วของเส้นเลือดที่ผิดปกติ แต่การใช้แสงเลเซอร์ไม่สามารถช่วยให้การมองเห็นที่เสีย ไปแล้วกลับคืนได้ การใช้แสงเลเซอร์ต้องเป็นไปเพื่อการป้องกัน ดังนั้น การตรวจตาคนไข้เบาหวานจึง เป็นวิธีป้องกันตาบอดที่ดีที่สุด 

   โรคตาอื่นๆ ที่เกิดจากเบาหวาน พบบ่อยแค่ไหน

        โอกาส เกิดต้อกระจก ของคนไข้เบาหวานสูงกว่าตาคนที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 2 เท่า และต้อกระจก ก็เป็น ตั้งแต่อายุยังไม่มากด้วย (ต้อกระจก จะทำให้คนไข้ตามัวมากขึ้นเรื่อยๆ) แต่เป็นโรคที่ รักษาได้ผลดีมากด้วยการผ่าตัด

         ต้อหินในคนไข้เบาหวาน ก็พบบ่อยกว่าคนที่ไม่เป็นหวาน 2 เท่า และยิ่งเป็นเบาหวานนานขึ้น เท่าไร ก็ยิ่ง มีอัตราเสียงต่อการเป็นต้อหินสูงขึ้น เช่นเดียวกับ โรคเบาหวานขึ้นจอรับภาพ ต้อหินเป็นโรค ที่น่ากลัวอีกโรคเพราะ มักไม่มีอาการเตือน ต้องตรวจจึงจะทราบ แต่รักษาได้ด้วยยาหยอด หรือแสงเล เซอร์ หรือผ่าตัด 

   คุณจะช่วยอะไรได้บ้าง

         ถ้าคุณเป็นคนไข้เบาหวานเอง คุณต้องพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจตาอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าพบว่า เบาหวานขึ้นจอรับภาพ แล้ว ก็ต้องกลับไปตรวจเป็นระยะๆ ถ้าคุณไม่เป็นเบาหวานแต่ มีญาติ เป็น คุณต้องบอกญาติที่เป็นเบาหวานให้พบแพทย์ เพื่อตรวจตา
ที่มา... halalthailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: