ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

“เฌอเอม” นางงามกระบอกเสียง “ชุดผ้าทอพื้นเมืองชาวปกาเกอะญอ”

เฌอเอม

     หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของชาวปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าพวกเขามีวัฒนธรรมหรือการแต่งกายใดบ้างที่น่าสนใจ กระทั่งล่าสุดมิสแกรนด์ลำพูน เฌอเอม - ชญาธนุส ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดถึงชาวปกาเกอะญอ ในระหว่างการประกวด Miss grand Thailand 2023 โดยมีคำพูดส่วนหนึ่งเธออธิบายว่า

    …มันมีความแตกต่างระหว่างการใช้คำว่า มีความแตกต่งระหว่างคำว่าชาติพันธ์ุกับชนเผ่าพื้นเมือง โดยคำว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” มีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ ๆ พวกเขาอยู่อาศัยมาแต่เดิมอยู่แล้ว ในขณะที่คำว่า “ชาติพันธุ์” หมายถึงเชื้อชาติทั่วไปเฉย ๆในที่นี่อาจจะหมายถึงคนรวม ๆ ในประเทศก็ได้ ดังนั้นจึงอยากรณรงค์ให้ทางพรรคการเมืองเริ่มใช้คำว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” อย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะคะ คนที่ทอให้เอมคาดหวังว่า

    นอกจากจะให้เอมมาถามคุณในวันนี้ เอมจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาค่ะ ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ชติพันธุ์ แต่เขามีความเกี่ยวโยงลึกซึ้งกับจิตวิญญาณในพื้นที่…


ผ้าทอ

    ในช่วงระหว่างประกวดกลุ่มชุมชน “ปกาเกอะญอห้วยต้ม” อำเภอลี้ จังหวัดลำพูด ซึ่งเฌอเอมเคยร่วมทำงานด้วย ได้พร้อมใจกันเดินทางไปและกลับกว่า 300 กิโลเมตร เพื่อให้ได้มาเชียร์และส่งกำลังใจให้กับเฌอเอม ที่ช่วยทำให้ผ้าทอพื้นเมืองของชาวปกาเกอะญอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

    ล่าสุดนอกจากจะได้เป็นกระบอกเสียงทำประโยชน์ให้ผ้าทอเป็นที่รู้จักแล้ว เฌอเอม ชญาธนุส มิสแกรนด์ลำพูน ยังคว้าตำแหน่ง “ขวัญใจเชียงใหม่” ไปเมื่อคืนวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเธอมีความรู้ ความสามารถ ที่มาพร้อมกับความงามและทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างมาก

    ใครได้อ่านบทความนี้ก็อย่าลืมแฟชั่นผ้าทอปกาเกอะญอผ้าทอที่เหมาะสำหรับสวมใส่ได้จริงไม่ว่าจะในชีวิตปรจำวัน หรือจะสวมใส่ในระหว่างโอกาสที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือ การได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสนับสนุนผ้าถิ่นของไทย เชื่อว่ามันจะช่วยคงงคุณค่าและทำให้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: