ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ห่วงอุจจาระร่วง ช่วงหน้าร้อน    เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ ต้องระมัดระวังโรคอุจจาระร่วง พยายามรับประทานอาหารที่สุก กินร้อน ช้อนส่วนตัว หลีกเลี่ยงอาหารค้างคืน และเน้นความสะอาดของร้านที่เข้าไปใช้บริการ

    ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและขอนแก่นมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคอุจจาระร่วง ท้องเสียและอาหารเป็นพิษ ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากทุกปี ซึ่งจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา พบว่าขณะนี้มีตัวเลขผู้ป่วยที่ป่วยด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวในจำนวนมาก โดยที่กลุ่มผู้ป่วยที่ป่วยมากคือกลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มวัยทำงาน ดังนั้นการป้องกันตนเองด้วยการรับประทานอาหารที่สุก ไม่ดิบและเน้นหนักในเรื่องของความสะอาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและห้ามละเลย

    การรับประทานอาหารที่สุก กินร้อน ช้อนส่วนตัว และเน้นหนักถึงความสะอาดของร้านที่ไปใช้บริการในช่วงหน้าร้อนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดสด ซึ่งหากไปดูที่เขียงเนื้อ เขียงหมู เขียงไก่ หรือแม้กระทั่งเขียงต่างๆที่พ่อค้า-แม่ค้า จำหน่ายสัตว์ต่างๆจะพบว่ามีกลุ่มเชื้อโรคที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษอย่างมาก ดังนั้นพ่อค้า-แม่ค้า จึงจำเป็นจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ของการจำหน่ายและรักษาความสะอาดของร้านและพื้นที่ปรุงอาหารและพื้นที่จัดเก็บอาหารตลอดทั้งช่วงหน้าร้อนนี้อย่างจริงจังด้วย รวมไปถึงโรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจเพราะแสงแดดที่แรงจัดกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในระยะนี้ ที่ตัองเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในระยะนี้


    สำหรับอาหารค้างคืนที่เก็บรักษาที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาหารที่ปล่อยทิ้งไว้นานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ในกลุ่มนี้จัดเป็นสถานที่แพร่เชื้อได้ง่าย ขณะเดียวกันเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาจากตลาดหรือซื้อมาจากร้านค้าต่างๆ ก่อนนำมาปรุงอาหารก็จะต้องทำความสะอาดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย รวมไปถึงการทำความสะอาดมือก่อนปรุงอาหารหรือจับต้องอาหารก็เป็นวิธีป้องกันที่สำคัญด้วยเช่นกัน

    อย่างไรก็ดีแพทย์ย้ำกับพ่อ-แม่ มือใหม่เสมอว่า ในระยะนี้ควรงดการนำน้ำส้มให้เด็กอ่อนหรือเด็กเล็กรับประทาน เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องเสียได้ง่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการก็จะต้องให้รับประทานเกลือแร่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับร่างกาย รวมทั้งการรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีทันที
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: