ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ยาฟาวิพิราเวียร์ ยารักษา "โควิด-19" กับข้อควรระวังที่ต้องรู้!    ยาฟาวิพิราเวียร์ คือยาชนิดไหนกันแน่?
    ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยาชนิดนี้เพิ่มเติมว่า ตัวยาจัดได้ว่าสามารถต้านไวรัสภายในกลุ่มอาร์เอนเอไวรัสได้จำนวนหลากหลายชนิดด้วยกัน อย่างเช่น ไวรัสประเภทไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโรคปากเท้าเปื่อย เป็นต้นและนอกจากนี้ยังคงมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสที่อาจจะก่อโรคภายในมนุษย์อีกหลากหลายชนิดด้วยกัน

    ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตัวยาได้รับอนุมัติภายในประเทศจีนเพื่อนำไปใช้รักษากลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในผู้ใหญ่โดยตรง และยังคงนำไปใช้เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านคลินิกที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 ส่งผลทำให้ทางประเทศเกาหลีใต้ได้ทำการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากทะเบียนยาโดยด่วนเพื่อนำมาใช้รักษากลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 นั่นเอง
    ซึ่งในขณะนี้ตัว ยาฟาวิพิราเวียร์ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาทางคลินิกเพื่อที่จะประเมินผลในเรื่องของประสิทธิภาพและในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ส่งผลทำให้ยาตัวนี้กลายเป็นความหวังในการนำมาใช้รักษาโควิด – 19 โดยตรงในอนาคตอันใกล้

    ทางด้าน ผศ. นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ หากมีการขึ้นทะเบียนย่อมนำมาใช้รักษากลุ่มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แต่ก็จัดได้ว่าเป็นยาที่สามารถต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างกว้างมาก จึงสามารถนำไปใช้กับโรคชนิดอื่น ๆ ที่มีการติดเชื้อจากไวรัสอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน อย่างเช่น โควิด – 19 เป็นต้น

    การเลือกใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19
    แพทย์อาจจะมีการเลือกใช้ยากับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวอยู่ภายในสถานพยาบาลเป็นหลัก โดยทางกรมควบคุมโรคได้มีการระบุเอาไว้ว่า ให้เลือกใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการโดยตรงและไม่แนะนำให้นำไปใช้กับกลุ่มคนที่ยังคงไม่มีอาการใด ๆ หรือนำไปใช้เพื่อป้องกันโรคโดยตรงนั่นเอง

    ซึ่งทางด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้มีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำยาฟาวิพิราเวียร์ไปใช้รักษากลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ดังต่อไปนี้

    - สำหรับในกรณีของกลุ่มคนที่ได้มีการยืนยันว่าติดเชื้อและไม่มีอาการใด ๆ และยังคงไม่มีโรคชนิดอื่น ๆ ร่วม อาจจะไม่มีการให้ยาชนิดนี้เพื่อทำการรักษาโดยตรง
    - ในกรณีของกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ได้มีการยืนยันว่าเป็นโควิด-19 และมีอาการแบบเล็กน้อย หรือไม่ได้มีอาการแต่กลับมีโรคประจำตัวหรือโรคชนิดอื่นร่วมด้วย อาจจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยจะต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์ที่ทำการรักษาร่วมด้วย
    - สำหรับผู้ที่ติดเชื้อและได้มีการยืนยัน พร้อมทั้งมีอาการเล็กน้อยและมีความเสี่ยงร่วมด้วย จะมีการให้ยาพร้อมทั้งยังต้องให้ยาสเตียรอยด์ในกลุ่มคนที่มีอาการแบบรุนแรงร่วมด้วย สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
    - กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันว่ากำลังมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วย แถมระดับความเข้มข้นของออกซิเจนภายในเลือดยังคงน้อยกว่า 96% หรือมีอาการปอดอักเสบแบบรุนแรง จะยังคงมีการให้ยาและใช้แนวทางเดิมเพื่อทำการรักษา

    ข้อควรระวังผ่านการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์
    ในกรณีที่มีการเลือกใช้ยาฟาวิพิราเวียร์นั้น หากเป็นการใช้ยาแบบหว่านแหหรือให้ยาชนิดนี้กับผู้ป่วยทุกคนที่เป็นโควิด-19ได้ใช้ ย่อมส่งผลข้างเคียงตามมาได้ในที่สุด โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบและอาจจะมีผลทำให้เกิดอาการดื้อยาตามมา แพทย์จะต้องพิจารณาเฉพาะบุคคลด้วยว่าสมควรที่จะได้รับยาชนิดนี้หรือไม่ เพราะยาชนิดนี้จำเป็นจะต้องเลือกใช้เฉพาะที่สมเหตุสมผลเท่านั้น หากมีการเลือกใช้ยาแบบเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบมากกว่า พร้อมทั้งทำให้ประสิทธิภาพของตัวยาต้องลดลงอีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: